Hans van Dijk gaat Hellas verlaten

Hans van Dijk vertrekt aan het einde van het seizoen bij Hellas. Verschil van inzicht op het gebied van talentontwikkeling heeft Van Dijk tot dit besluit gebracht. Van Dijk is sinds zijn komst zeer succesvol met de herenselectie van Hellas. Op dit moment staan de heren op de 2e plaats van eredivisie en zijn daarmee een serieuze kandidaat voor het kampioenschap en mogelijke promotie naar de BENE-league. Dit laatste is dan ook zeer zeker de ambitie van Van Dijk om samen met zijn spelers te halen. “We willen het seizoen in stijl eindigen en met zijn allen gaan voor het optimale resultaat en daar leggen we nu de nadruk op. Dan kunnen we met zijn allen terugkijken op een mooie periode waarin we veel plezier hebben gehad en ook qua prestatie super hebben gepresteerd. Ik vond het super fijn om met de staf en selectie te werken”. Met het vertrek van Van Dijk zullen ook Dave Sterk (coach heren 2) en Remco Jacobs (assistent coach heren 1) Hellas verlaten.

Aanvoerder Loek van Bergen en Henegouwen geeft aan: “De spelersgroep respecteert het besluit van Hans, Dave en Remco. Als spelers zagen we het niet aankomen en hadden graag ook volgend seizoen met hen samengewerkt. We zullen de keuze moeten accepteren en ons volledig focussen op de rest van het seizoen.”

Ondanks het vertrek van Van Dijk hebben Loek van Bergen en Henegouwen, Pim van Starrenburg, Ubbo Starrenburg, Thierry van Zundert en Wessel Coster aangegeven volgend jaar Hellas trouw te blijven. Daarnaast heeft ook Bart Uijtdebroek aangegeven de keepers te blijven begeleiden.

Hellas gaat komende periode op zoek naar (een) vervanger(s). Het is nog niet bekend wat Van Dijk gaat doen.

Bericht van het bestuur: benoemingen ALV

Tijdens de tussentijdse ALV van 23 januari heeft een aantal benoemingen plaatsgevonden. In de eerste plaats heeft de vergadering op voorstel van het bestuur Anneke van Zanen-Nieberg en Jacqueline van Kampen tot lid van verdienste benoemd.

Anneke was tot haar terugtreden afgelopen augustus 11 jaar lang voorzitter van Hellas. In die 11 jaar heeft zij zich met heel veel energie ingezet voor de club en Hellas ook naar buiten toe bijzonder goed vertegenwoordigd. Al eerder is gememoreerd dat het aan haar inspanningen te danken is dat we ons plekje aan de Laan van Poot hebben kunnen behouden (in plaats van te moeten verhuizen naar het Zuiderpark) en dat we binnenkort de langgekoesterde wens van verplaatsing van het buitenveld naar de plek naast de hal in vervulling zullen zien gaan.

Jacqueline is eigenlijk al vele jaren een niet weg te denken kracht bij Hellas. Aansluitend aan haar jarenlange vervulling van de secretarisfunctie in het bestuur is zij het wedstrijdsecretariaat (in ruime zin) voor haar rekening blijven nemen en is zij sinds jaar en dag degene binnen Hellas met de meeste kennis van regels, procedures en andere voorschriften binnen het NHV. Verder is Jacq altijd bereid haar schouders onder een klus te zetten, zoals onlangs de organisatie van het 90-jarig jubileum. Inmiddels heeft de technische commissie haar kunnen strikken om de boel daar organisatorisch in goede banen te leiden.

Het feit dat Anneke en Jacq samen tot lid van verdienste zijn benoemd is met name toepasselijk omdat zij niet alleen jarenlang binnen het bestuur van de club als tandem voorzitter/secretaris hebben gefungeerd, maar dit samenwerkingsverband inmiddels ook binnen het bestuur van de Stichting Sporthal Hellas voortzetten.

Allebei nogmaals van harte gefeliciteerd met deze meer dan verdiende onderscheiding!

Met het bovenstaande zijn we er qua benoemingen nog niet: ter vergadering zijn ook drie nieuwe bestuursleden benoemd waaronder de nieuwe voorzitter: Richard van den Burg. Richard heeft zich ter vergadering aan de aanwezige leden voorgesteld als iemand die 5 jaar geleden via het lidmaatschap van zijn zoon bij Hellas betrokken raakte en zich daar inmiddels heel goed thuis voelt. Vanwege zijn bemoeienissen met de sectie top en als vader van Mike en Edmée genoot Richard al enige bekendheid op Hellas, maar vanaf 23 januari vervult hij dus de rol van voorzitter.

Naast de benoeming van een nieuwe voorzitter zijn we ook heel blij met de benoeming van Linda Tuik als vertegenwoordiger van de technische commissie en van Brenda Snel als bestuurslid evenementen. Het bestuur is hiermee voor de rest van dit seizoen goed bezet.

Aan een kort verslag van de vergadering wordt nog gewerkt. Zodra het concept beschikbaar is wordt het via de mail verspreid.

Het bestuur

Stichting Sporthal Hellas

Twee weken geleden heb ik a.i. het voorzitterschap van de Stichting Sporthal Hellas van Arjan overgenomen. We, Robert van Zuilen (penningmeester), Frits Rotteveel (secretaris) en ik, hebben toen gelijk met een grote groep mensen om tafel gezeten om een vliegende start te maken. Loek van Bergen en Henegouwen en Charley Beekhuizen zijn begonnen met het maken van een inventarisatie van de staat van onderhoud van de hal (fysiek en attributen die aanwezig zijn). Zij worden daarbij ondersteund door Dave Oregano (Tribouw) en Jorgen de Groot (Agona – elektriciteit). Verder gaan Fred Berendsen en Brandon Hofstra een goede communicatielijn voor de hal opzetten, zodat er meer en betere informatie over de hal op de website te vinden zal zijn. En er zijn nog een aantal enthousiastelingen die hebben aangegeven te willen ondersteunen bij het beheer van de hal (Frans Budding, Jaap Visscher).

Ik ben erg gelukkig dat zoveel Hellenen opstaan om te helpen, want een goede hal daar worden we allemaal beter van! Dat betekent niet dat binnen een dag alle knelpunten zijn opgelost, maar er wordt nadrukkelijk nu gekeken naar:

– het dak in verband met de voortdurende lekkages;

– de toiletten, die niet optimaal functioneren;

– de ventilatie in de kleedkamers ter voorkoming van schimmels;

– de inventaris, die op onderdelen niet meer compleet is;

– de verlichting, die op punten onderhoud behoeft;

– de tribunes, die te allen tijde veilig en comfortabel moet zijn

– de geluidsinstallatie, zodat we kunnen omroepen tijdens de wedstrijden.

Jullie zien: het is een hele waslijst en de uitdaging is dus groot. Dat betekent dat we alle hulp kunnen gebruiken. Bestuurlijk, omdat ik het echt ad interim doe en er naast de voorzittersrol ook verdere versterking noodzakelijk is. Maar ook ‘handen aan het bed/de hal’ zijn nodig. Wil je helpen, schroom dan niet om dat kenbaar te maken. Helpen kan natuurlijk, omdat je kennis hebt van daken, spanten, elektriciteit, maar ook als je gewoon een keer wilt helpen om schoon te maken.

Daarbij moeten we ook op zoek naar nieuwe huurders, voor als de HALO vanaf 1 juli niet meer aanwezig zal zijn. De hal staat dan overdag gewoon LEEG. Wil je hem huren, heb je kennissen die dat willen of ken je een organisatie die op zoek is naar zaalruimte (evt. met gebruik van de clubtent)? Meld je dan….wij hebben de ruimte, dus we komen graag in gesprek met organisaties/mensen die de hal zouden willen gebruiken.

We vragen daarnaast van jullie allemaal om elke keer als je er bent ook zorgvuldig met de hal om te gaan: leg spullen terug waar je ze vandaan hebt gehaald, neem geen drinken en versnaperingen mee de hal in en laat geen zaken slingeren in de hal. Zo dragen we allemaal een steentje bij aan onze eigen hal.

Ik zal jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen aangaande de hal. Als je opmerkingen of klachten hebt, geef die dan door. Wij doen met elkaar ons uiterste best om het goed te doen, maar soms zien we dingen over het hoofd. Meldingen kunnen naar hellas@handbal.nl.

Dank jullie wel,

Anneke van Zanen-Nieberg

Terugblik 2016 en vooruit kijken naar 2017 !!

Beste Hellenen,

De laatste week van het jaar, traditioneel een periode van relatieve rust: geen of weinig trainingen, een toernooi in België, veel tijd voor vrienden en familie, ook tijd voor reflectie op het afgelopen jaar en tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar met de daarbij behorende goede voornemens.

Voor Hellas was het een bijzonder jaar, we zijn inmiddels 89 jaar en de voorbereidingen voor het feestje rondom het 90-jarig bestaan zijn al in voorbereiding, maar daar straks meer over. Je zou misschien denken, 89 jaar ze doen het wel rustig aan op die leeftijd. Maar niets is minder waar. Juist in de evaluatie in het voorjaar was de heldere conclusie: ‘als we blijven doen wat we deden, dan krijgen we uiteindelijk steeds ietsjes minder’ ofwel: als we aan de top willen blijven meedoen, dan zullen we er allemaal een tandje bovenop moeten doen. Met name Björn Budding, Neso Saponjic en Hannie de Kok hebben er voor de zomer keihard aan getrokken om de technische staf en het programma voor de hele jeugd (dames en heren) weer krachtig neer te zetten. De eerste stappen zijn daarbij gezet. Aan de herenzijde, waar het een voortzetting is van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, worden de goede resultaten van 2016 voortgezet. Mannen A, B en C staan bovenaan in hun respectievelijke competities. Aan dameszijde zien we dat de energie weer de goede kant opgaat, hoewel iedereen ziet dat dit soms met vallen en opstaan gaat. Hier zullen we het ingeslagen pad blijven volgen, dan volgen de resultaten daarna. Ook Hellas profiteerde in 2016 van de energie die de dames van Oranje hebben opgewekt in Nederland. Na de zomervakantie of beter na de Olympische Spelen hebben veel nieuwe, vaak jonge talenten de weg naar Hellas gevonden. Wij zullen ze blijven interesseren en uitdagen om het pad te volgen wat de 4 dames in Oranje met een Hellasverleden, ook gedaan hebben. De jeugdopleiding is daarmee in 2016 weer goed op de kaart gezet.

De dames- en herenselectie hebben het zwaar en kunnen de steun van u goed gebruiken. De heren degradeerden (weer) net niet en ogen dit jaar, onder leiding van Giovanni Voskuil, frisser en sterker. Maar de competitie is nog niet aan zijn beslissende fase toe, dus alertheid zal geboden blijven in 2017, pas dan vallen de echte beslissingen. De dames moeten het doen met een krappe en jonge selectie. Er wordt hard gewerkt om stappen voorwaarts te maken. Blessures lijken dit steeds te verstoren, maar uiteindelijk zal ook hier de aanhouder winnen. De niet-selectie teams draaien prima. Met name heren 3 en dames 2 vallen het laatste half jaar weer op door hun voortreffelijke prestaties, gebaseerd op ervaring en techniek en wellicht wat minder op de ‘keiharde’ trainingsarbeid. Die arbeid hebben ze echter in het verleden in ruime mate geleverd.

In 2017 zal de HALO definitief het complex aan de Laan van Poot verlaten. Dat betekent dat er veranderingen op het complex op til zijn. Het HALO-gebouw zal worden vervangen door, nog te ontwikkelen, appartementen en het verharde veld zal naast de hal komen te liggen Daarbij maken we ons nog steeds hard bij de Gemeente om er ook een beachveld bij te krijgen. Dit klinkt allemaal positief, maar er is ook een zorg. De daginhuur van de HALO zal komen te vervallen en daarmee inkomsten voor Stichting Sporthal Hellas. We zullen er met elkaar hard aan moeten werken en goed moeten zoeken om dat (financiële) gat op te vangen. Want alleen dan kunnen we ongestoord aan de Laan van Poot blijven handballen. Ik hoop dat iedereen zich, met het bestuur van Hellas en de Stichting, hiervoor wil inzetten de komende periode.

Het wordt dus best een spannend en tegelijkertijd mooi jaar 2017. We gaan een feestje vieren omdat we 90 jaar bestaan, we blijven investeren in de jeugd en selecties en we ondersteunen de Stichting Sporthal Hellas om weer ‘daghuurders’ te vinden voor de sporthal. En als het spannend wordt dan is het ook altijd goed te beseffen dat we onze doelen alleen kunnen bereiken als we dat samen doen. Samen en met respect naar elkaar. Hellas is zo sterk als zij is, omdat wij fantastische vrijwilligers hebben, die de club onvoorwaardelijk steunen en altijd bereid zijn om iets voor de club te doen. Het is goed als we dit af en toe eens aan elkaar laten merken. Hoe mooi zou het zijn als iedereen elke week  minimaal 1 persoon bedankt voor zijn/haar inzet. Dat kan de trainster zijn, degene die je helpt achter de bar of Jet die van – ik denk inmiddels – elke Helleen wel een foto heeft gemaakt. Zeg gewoon: dank je wel. En als iemand je een keer aanspreekt omdat je drank mee in de hal neemt, word dan niet boos. Ook de hal dragen we met elkaar, respecteer gewoon het verzoek en neem je eigen verantwoordelijkheid. Zo maken we met elkaar ook van 2017 weer een topjaar !

Ik heb er zin in en om 2017 bruisend met elkaar te beginnen deze keer geen oliebollentoernooi maar een nieuwjaarsreceptie, op zaterdag 7 januari. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom om het glas te heffen op een sportief, gezond en mooi 2017! Voor een lekker hapje wordt gezorgd! Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal het logo voor het 90-jarig bestaan worden onthuld en zal het activiteitenschema voor 90 dagen feest bekend worden gemaakt, dus U mag het niet missen !

EEN SPORTIEF, GEZOND EN MOOI 2017

Namens het bestuur,

Anneke van Zanen-Nieberg

PS Voor DS1 en DS2 zal dat te heffen glas gevuld zijn met limonade of thee, want op 7 januari speelt eerst DS2 om 19.00 uur tegen NEA en om 21.00 uur volgt dan de wedstrijd van DS1 tegen Foreholte. Het goede voornemen om het komend jaar meer en harder aan te moedigen kan dan mooi gelijk in de praktijk worden gebracht!

Hellas aan de Laan van Poot

Iedere Helleen voelt zich thuis op het vertrouwde sportcomplex Laan van Poot. Velen weten dat er de laatste jaren uitgebreid en veelvuldig is gesproken over de consequenties van het vertrek van de HALO. Wij doen dit niet alleen, maar trekken samen op met de Stichting sporthal Hellas, Haag Atletiek en de Vogelwijkvereniging. Wij hebben samen met deze ‘partners’ een convenant met de Gemeente Den Haag afgesloten om tot een zo optimaal mogelijke inrichting van het sportpark te komen. Langzaamaan beginnen we nu in de fase te komen dat er in de gemeenteraad besluiten gaan worden genomen. En dus is het weer tijd voor een update.

Kort samengevat gaat er het volgende gebeuren:

HALO-gebouw

Het HALO gebouw gaat tegen de vlakte en op de kavel van het HALO-gebouw zal een appartementencomplex komen van ca. 40 woningen. Het wordt naar verwachting 4-laags, met een terugliggende 5e laag en een ondergrondse parkeergarage. Er zijn nu reeds een aantal mensen die geïnteresseerd zijn om dit appartementencomplex vorm te gaan geven. Zij hebben mij benaderd of ik er bezwaar tegen had om het gebouw in hun plan ‘Hellasduin’ te noemen. Ik heb aangegeven hier vereerd mee te zijn, dus zij gaan daar nu mee aan de slag.

B1-B5 (o.a. sportschool HALO Welness van Ingmar van Doeveren)

Deze kleine zaaltjes zullen naar verwachting verhuurd gaan worden aan de huidige sportschoolhouder Ingmar van Doeveren. De Gemeente heeft hem een aanbod gedaan en hij zal daarop zijn afweging maken.

B6 (of G18, waar wij nu met jeugdgroepen trainen)

Dit is de hal waar wij vaak met de jeugd trainen. Deze hal zal waarschijnlijk aan de naastgelegen school (Montessori) verhuurd gaan worden als gymnastieklokaal. Voordat dat zover is, zullen er mogelijk aanpassingen aan gedaan moeten worden. Misschien zullen wij in die periode deze hal niet kunnen gebruiken. Volledige duidelijkheid hierover hebben we nog niet. We streven ernaar om minimaal hetzelfde aantal uren van deze hal gebruik te kunnen blijven maken als dat nu het geval is.

Verharde veld verplaatst

Het verharde veld zal geplaatst worden naast de hal. Hierdoor kunnen we weer vanuit het clubgebouw snel de wedstrijden volgen (en snel naar binnen vluchten om even te schuilen als het hard gaat regenen).

Haag Atletiek is momenteel aan het onderzoeken of zij een indoor 60 meter-baan kunnen realiseren op de plek waar nu het verharde veld ligt. Zij hebben in ieder geval een ‘ruimte-claim’ op deze grond gelegd, waardoor, als het hen op dit moment niet lukt om dat (financieel) voor elkaar te krijgen, zij in ieder geval de ruimte hebben om dit op een later moment te doen.

Sportveld naast de hal

Dit sportveld wordt ingekort, zodat er ruimte gecreëerd wordt om het nieuwe appartementencomplex ook een beetje in het groen te zetten. Voor zover wij nu kunnen overzien blijft er dan ruimte voor:

  • Het verharde veld (aangelegd door Gemeente)
  • Twee tennisbanen (aangelegd door Gemeente)
  • Een beachveld
  • Twee padelbanen (achter de hal; padel is een kruising tussen tennis/squash)

De Gemeente heeft Hellas uitgedaagd om, als zij dat willen, zelf een beachveld en twee padelbanen aan te leggen. In de padelbanen is een dame (Marjolein Pronk) zeer geïnteresseerd. Zij is bereid om daar ook in te investeren.

Voor het beachveld staan wij aan de lat. Kalinko (volleybal) en Haag Atletiek hebben beide aangegeven met ons te willen bezien hoe we dit vorm kunnen geven. Wij gaan daar komende periode mee aan de slag. Als er leden zijn die daar ideeën over hebben of mogelijkheden zien, dan kun je je altijd melden (hellas@handbal.nl). ALLE HULP IS WELKOM!!

Ik heb het geprobeerd kort te houden. Maar het is een veelomvattende operatie, dus zelfs als ik het kort verwoord oogt het nog uitgebreid. Wij zullen de komende maanden ook de handen uit de mouwen moeten steken. Want naast de vraag wat we gaan doen, zal er een vraag naar financiële middelen komen en tevens de vraag waar we een eventuele investering laten landen. Is dat in de vereniging of in de Stichting Sporthal Hellas, waardoor het risico voor de leden van de sportvereniging wordt geminimaliseerd. Er zijn dus nog veel vragen, die op een antwoord wachten. Op dit moment zijn met name Loek ven Bergen en Henegouwen sr. en ondergetekende actief om dit allemaal rond te krijgen. Als je het gevoel het dat je het leuk vind om ons te versterken aarzel dan niet: gewoon mailen naar hellas@handbal.nl. Ook vragen kun je natuurlijk op dit emailadres kwijt.

Wordt vervolgd,

Anneke van Zanen-Nieberg

 

 

In memoriam Maja van Kapel

Afgelopen week bereikte ons het bericht dat ons lid van verdienste Maja van Kapel op 4 februari is overleden. De tekst op de kaart luidde ‘ik heb een heel mooi leven gehad’. Simpel en krachtig, met een behoorlijke dosis majanuchterheid, die haar kenschetsten. Geen poeha, doe maar normaal; je hoort het haar zo zeggen.

Maja mocht op 12-jarige leeftijd eindelijk van haar vader gaan handballen. Ze zei het turnen vaarwel en startte onder de toptrainer Jan Alma met handbal. In een talentvolle groep adspiranten (B jeugd) startte zij en al snel bleek dat zij een van de drijvende krachten was om met dit team tot grote hoogte te stijgen. Zes jaar later volgde het eerste landkampioenschap en was zij met haar team een aantal jaar onaantastbaar in Nederland. Maja had een groot spelinzicht, een goede techniek en altijd oog voor haar medespeelsters. Met de Hellas dames haalde zij meerdere landskampioenschappen, waarbij de gevechten met Swift Roermond, zowel in de Vliegermolen als in Roermond, legendarisch zijn. Met Hellas speelde zij vele Europacupwedstrijden en ook in Oranje liet zij zich niet onbetuigd. Maja was een echte leider in het veld, met veel creativiteit en techniek in haar spel. Zij was een voorbeeld voor velen in die jaren.

Na haar actieve handballoopbaan is zij meer dan 25 jaar actief geweest als trainster binnen Hellas. Van jeugdteams tot de selectie had zij onder haar hoede. Deze laatste ook met haar levenspartner Joke Ruisch. Vele handbalsters zijn groot geworden dankzij haar trainingen en haar sociale begeleiding. Maja was daarbij ook gewoon een gezellig mens. Na hard trainen was een borreltje en een sigaretje natuurlijk op zijn plaats. Maar ook tijdens de voorjaarskampen en trainingskampen was er altijd gezelligheid en saamhorigheid.

Wij nemen afscheid van een groots Helleen, die tot de laatste dag gewoon is gebleven. De tekst was simpel ‘ik heb een heel mooi leven gehad’. Wij zijn er trots op dat wij onderdeel daarvan zijn geweest!

We wensen Joke en de naaste familie sterkte om dit verlies een plek te geven.

Bestuur HV Hellas

 

Hellas 90 jaar

Beste Hellenen,

Op 15 maart a.s. gaat Hellas haar 90e verenigingsjaar in. Dat betekent dat we over een jaar weer een mooi feest te vieren hebben. De vraag is: hoe gaan we dat doen, wat gaan we doen en met wie gaan we dat doen?

Het bestuur wil de kans aangrijpen om dit feest zo breed mogelijk binnen én buiten de vereniging uit te dragen. Hoe? Daar willen we jouw ideeën en gedachten graag over horen. We nodigen je uit om dinsdag 1 maart om 19.30 uur naar Hellas te komen om samen met een andere Hellenen – uit alle geledingen – te brainstormen over dit jubileum. Het verplicht je tot niets. Je zit niet ineens in een commissie Jubileum 90 jaar. Eerst maar eens ideeën uitwisselen en met elkaar een opzet maken hoe Hellas 90 jaar gevierd zou kunnen worden, zodat heel Den Haag weet dat we een feestje hebben gehad !

Laat ons even weten of je 1 maart a.s. om 19.30 uur komt of niet, door een e-mail te sturen aan: hellas@handbal.nl. Gewoon binnenlopen mag natuurlijk altijd !

Met hartelijke groeten,

namens het bestuur
Anneke van Zanen-Nieberg

Duo Saponjic/Budding en heren uit elkaar

Afgelopen week hebben de heren in goed overleg met hun trainers/coaches Neso Saponjic en Björn Budding besloten om aan het einde van het seizoen de samenwerking te beëindigen. Na drie intensieve jaren is het tijd voor een ander geluid. De komende periode zal gezocht gaan worden naar passende opvolging. Tot die tijd zullen de heren en hun trainers/coaches nog hard strijden om het huidige seizoen zo goed mogelijk af te sluiten.

Bestuur HV Hellas

Nico Stet weer hoofdtrainer dames

Joris Witjens heeft afgelopen week aangegeven na het huidige seizoen als hoofdtrainer van de damesselectie te zullen stoppen. Joris: ‘de combinatie werk, gezinsleven en handbal is op dit moment gewoon te veel. Ik wil alles graag goed doen, maar als je dan te veel wil gaan er dingen knellen en dat wil ik voorkomen. Ik heb met veel plezier de damesselectie twee jaar getraind. Het waren beide jaren goede groepen, en zeker ook de huidige groep verdient een trainer die er vol voor kan gaan.’

Het bestuur van Hellas ziet natuurlijk graag dat Joris dit seizoen nog mooi afsluit, maar respecteert zijn beslissing om er aan het einde van het seizoen mee te stoppen. Op dit moment nemen we dus nog geen afscheid, dat moment komt aan het einde van het seizoen. Ondertussen heeft het bestuur Nico Stet bereid gevonden om de damesselectie komend seizoen onder zijn hoede te nemen. Wij zijn verheugd dat Nico weer terugkomt en zich volledig in wil zeten om de dames weer naar het hoogste plan terug te brengen. In de komende maanden zal hij zijn begeleidingsteam vormen. Daar zullen wij iedereen uiteraard nader over informeren.

Semmy Stigter naar Hercules

Semmy Stigter heeft deze week overschrijving aangevraagd naar Hercules. Als alle formaliteiten zijn afgewikkeld, zal hij per 1 januari 2016 speelgerechtigd zijn bij hen. Semmy heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede prestaties van onze heren. Helaas kon hij zich niet meer vinden in de gekozen koers en heeft hij besloten per direct te stoppen en de overstap te maken. Wij betreuren zijn besluit, maar zijn hem dankbaar voor de vele mooie momenten die hij ons bezorgd heeft. Wij wensen hem dan ook alle succes bij zijn nieuwe club (hoewel wij de onderlinge strijd met Hercules natuurlijk altijd graag willen winnen).
bestuur HV Hellas