Goed nieuws vanuit Gemeente!

Goed nieuws vanuit Gemeente!

Afgelopen week heb ik met Karsten Klein (wethouder Sport in Den Haag) gesproken over Hellas en de zorgen die wij hebben ten aanzien van de kwaliteit van het clubgebouw en de beschikbaarheid van de hal (na het vertek van de HALO). Dit gesprek is in de afgelopen jaren wel vaker gevoerd door de convenantpartijen Hellas, Haag en de Vogelwijk, maar richtinggevende uitspraken vanuit Gemeente-zijde zijn toen eigenlijk niet gedaan.

Tot afgelopen week (3 juli om precies te zijn). De wethouder was zeer stellig:

– de Hellashal blijft staan, daar hoeven jullie je geen zorgen over te maken (en Haag overigens ook niet !)

– de gemeente zal de Stichting Sporthal Hellas mee helpen zoeken naar mogelijkheden van daginhuur na het vertrek van de HALO

– voor wat betreft de kantine zou ik het mooi vinden als jullie een voorstel uitwerken, waarna we gezamelijk kijken hoe we dat kunnen gaan realiseren. Als jullie de gedachte van een ‘buurthuis van de toekomst’ meenemen, dan zou dat heel mooi zijn.

 

Tevens gaf hij aan dat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling in het najaar gaat starten mmet de ontwikkeling van de rest van het sportcomplex. Uiteraard waren daar goede suggesties van onze zijde zeer welkom. De suggestie om het verharde veld dichter bij de sporthal en de kantine te brengen heeft hij in ieder geval geregistreerd, evenals de wens voor een kleine trainingshal daarbij (zodat de G18 kan verdwijnen in hun plannen, omdat deze eigenlijk net te klein is).

 

Jullie begrijpen dat wij zeer verheugd zijn met dit nieuws. Het voelt alsof jarenlange inspanningen en volharding haar vruchten beginnen af te werpen. Dat is mooi en geeft veel energie om met elkaar te starten om een mooi plan te maken voor een nieuw clubgebouw, dat weer dezelfde warmte uitstraalt als het huidige, maar wel met de tijd is meegegroeid. We zullen zsm een ‘denktank’ maken om hier vorm aan te geven. Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om te helpen, schroom dan niet om mij aan te spreken. We kunnen alle hulp, kennis en expertise gebruiken. Het is mooi om het seizoen met zo’n fanastische mededeling af te kunnen sluiten, zo krijg je gelijk weer energie om er weer volop tegenaan te gaan voor volgend seizoen.

 

Namens het bestuur,

Anneke van Zanen-Nieberg

Hellas bedankt Kees den Dulk
Feest der kampioenen