Technische commissie

Samenstelling:

  • Jeroen Sebel
  • Linda Tuik
  • Maarten Barendrecht

Het doel van de technische commissie is om een duidelijke spelvisie, doelstellingen en verantwoordelijkheden uit te rollen voor alle teams binnen de vereniging  om vanuit dit oogpunt ook een advies aan de Sectie Top te kunnen geven voor de staf van de selecties.
Technische commissie en jeugdcommissie stemmen af hoe de invulling van het technisch kader voor de teams vorm moet gaan krijgen en heeft een adviserende rol naar sectie top voor de invulling van de selectieteams.
De Technische commissie zorgt voor goede technische invulling en een gezonde vereniging voor zowel top- als breedtesport. Het opleiden en de invulling van trainers, coaches en begeleiding is een belangrijk speerpunt.

Reacties gesloten.