Vertrouwenspersonen

Hellas wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich op zijn gemak voelt, waar mensen op een prettige manier met elkaar omgaan en waar iedereen met plezier bezig is met handbal. Dat gaat niet altijd vanzelf. Het is belangrijk dat we er samen aan werken om zaken als pesten, conflicten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze club te voorkomen. De aanwezigheid binnen de vereniging van een vertrouwenspersoon past daarbij en daarom heeft de ALV op voorstel van het bestuur ingestemd met het aanstellen van twee vertrouwenspersonen.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenspersonen zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden en nauw betrokkenen, dus spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Ook herhaling kan op deze manier worden voorkomen.

Wanneer kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersonen.

De vragen die je hebt, kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend’ gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven;
  2. van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. In ieder geval bij het afsluiten van het seizoen, maar indien nodig al eerder, rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen (geanonimiseerd) zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Hoe bereik ik de vertrouwenspersonen?

Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@hvhellas.nl. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door één van de vertrouwenspersonen. Mocht je een voorkeur hebben voor een van de twee vertrouwenspersonen (bijv. liever een man of een vrouw) geef dat dan aan in de mail.

Zijn er nog andere mogelijkheden om vertrouwelijk met iemand te praten?

Ja, je kunt ook altijd terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Meer informatie vind je op de website http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

NOC*NSF heeft bovendien aanvullend nog deze brochure uitgegeven, specifiek gericht op sexuele intimidatie in de sport.

Wat verwacht Hellas van zijn vrijwilligers op dit punt?

Voor vrijwilligers kan het ook lastig zijn te bepalen welk gedrag gepast en welk gedrag ongepast is. Daarom worden in dit document de gedragsregels voor vrijwilligers verduidelijkt. Hellas verwacht van zijn vrijwilligers dat zij naar deze regels handelen.

Reacties gesloten.