ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 JULI

ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 JULI

De activiteiten naderen hun einde, tijd voor het bestuur om verantwoording af te leggen over afgelopen seizoen. Een bewogen seizoen met degradatie van de dames en handhaving door de heren. Ook een seizoen waarin de jeugdteams weer goed gepresteerd hebben. Met name aan de herenzijde zijn diverse NK’s gespeeld en hebben we onze kracht als vereniging laten zien. Maar ook op ander terrein zijn er positieve ontwikkelingen: toekomst van het sportcomplex (waaronder de hal), onze deelname aan de Samenwerkende Haagse Sport(talent)vereniging, renovaties aan de clubtent, jeugdkampen, een eigen jeugdtoernooi en het verzorgen van events in het clubgebouw. Duidelijk is dat we er met z’n allen hard aan moeten blijven trekken om TOP te blijven, dat gaat niet vanzelf. Ondersteuning voor de events door (ouders van) leden is fantastisch. Het zou fijn zijn als er nog een aantal (ouders van) leden willen opstaan om het bestuur te versterken. In het bestuur zijn drie vacatures (secretaris, sponsorzaken en TOP) . We nodigen iedereen uit om na te gaan of hij/zij de verantwoordelijkheid wil nemen om samen met de vereniging en het huidige bestuur verder te bouwen aan ons Hellas, zodat wij altijd TOP zullen blijven.

We nodigen daarom alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 juli in de clubtent aan de Laan van Poot. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang ALV 19.30 – 21.30. De agenda luidt als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Concept-verslag van ALV van 27 juni 2014
 4. Jaarverslag en financiële verantwoording
  a. Jaarverslag
  b. Verslag van SSH
  c. Verslag van de penningmeester
  d. Verslag van de kascommissie
  Decharge voor het bestuur
 5. Verkiezing leden van Omni-bestuur en haar afdelingen/commissiesPAUZE
 6. Speerpunten 2015/2016
  a. Sportief
  b. Sportcomplex, clubtent en sporthal
  c. Financien/sponsorzaken
  d. Vertrouwensfunctie/sexuele intimidatie
  Vaststellen speerpunten
 7. Begroting 2015/2016
  a. Vaststellen contributie 2015/2016
  b. Vaststellen begroting 2015/2016
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Rondvraag en sluiting

Bijpunt 5 – verkiezing leden van het Omni-bestuur bestaan de volgende vacatures:
– secretaris
– bestuurslid sponsorzaken
– bestuurslid Top
Als er leden zijn die zich hiervoor willen kandideren dan kan dat via hellas@handbal.nl of spreek een van de bestuursleden aan. Wij zien uit naar de aanmeldingen, want met vele handen wordt het werk echt lichter en met meer schouders kunnen we meer tillen.

Mocht je 7 juli verhinderd zijn, dan kun je je afmelden bij hellas@handbal.nl.

Tot de 7e,

Het bestuur

 

Zaterdag start het Hellas-toernooi!!
HCJ 1 IN BEKERFINALE