ALV 2015

ALV 2015

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering zijn weer de nodige zaken besproken en ook een aantal besluiten genomen. Hieronder een selectie van de meest relevante punten.

AJ Sports heeft zich bereid verklaard Hellas ook de komende drie jaar als hoofdsponsor te ondersteunen en besloten is om dit voortaan ook in de naam tot uitdrukking te laten komen: met ingang van dit seizoen treden we naar buiten als AJ Sports/Hellas. Wat ons betreft een prima naam met een professionele, sportieve uitstraling!

Verder blijft Hellas nauw aangesloten op ontwikkelingen rondom sportpark Laan van Poot. De stand van zaken van de plannen tot op heden is als volgt: de Halo wordt afgebroken, daarvoor in de plaats komt een (luxe) appartementencomplex. De hal B1, waar onze jeugd traint, zal naar alle waarschijnlijkheid overdag door de basisscholen (Nuts en Montessori) gebruikt gaan worden, zodat wij er in de avonduren nog in kunnen. De halletjes B2 t/m B6 zullen aan een marktpartij worden verkocht. Het verharde veld zal naast de hal worden geplaatst, waar nu tennisvelden liggen. We gaan in overleg met de gemeente om te bezien of ook een beachveld tot de mogelijkheden behoort. Op 13 oktober a.s. is er weer een informatieavond van de gemeente, meer informatie daarover in deze uitnodiging: belangstellenden zijn van harte welkom. In het najaar gaat de wijziging van het bestemmingsplan naar de gemeenteraad.

Om invulling te geven aan de maatschappelijke behoefte aan duidelijkheid over de wijze waarop wij met elkaar en met onze jeugd omgaan zijn twee vertrouwenspersonen gevonden in de personen van Jolanda Bekink en Roger van Duren. Er wordt nog gewerkt aan de wijze waarop zij bereikt kunnen worden. Zodra een en ander rond is verschijnt hierover meer informatie op de site.

Tenslotte heeft de vergadering ingestemd met de voorgestelde contributieverhoging van 5%. De nieuwe bedragen zijn hier op de site te vinden.

Dringend hulp gevraagd
Venlo komt voor Wessel Coster te vroeg