Bericht van het bestuur n.a.v. de ALV

Bericht van het bestuur n.a.v. de ALV

Op 5 juli jl. heeft de ALV plaatsgevonden. In de week voorafgaand aan deze ALV heeft Richard van den Burg laten weten met onmiddellijke ingang het voorzitterschap neer te leggen. Tegelijkertijd is ook Ton Groenland als bestuurslid sectie top gestopt. Het bestuur prijst zich gelukkig dat Ton daarbij heeft aangegeven wel als lid van de sectie top door te willen gaan.

Vanaf het begin van seizoen 2017/2018 was al duidelijk dat Bernadette van der Linden (jeugdcommissie), Peter Hofstra (penningmeester) en René Peters (clubtentcommissie) na jarenlange bestuursdeelname hun functie tijdens deze ALV neer zouden leggen. Brandon Hofstra (sponsorcommissie) was tijdens het seizoen al als bestuurslid gestopt.

De rol van René binnen de clubtentcommissie blijft gelukkig wel zoals die al jaren is en omdat de lijntjes met het bestuur kort zijn is besloten René binnen het bestuur niet te vervangen. Dat ligt anders voor Bernadette en het bestuur is heel blij te kunnen melden dat de jeugdcommissie met ingang van 5 juli in het bestuur wordt vertegenwoordigd door Marcel Pronk (vader van Janice en Justin). In de vervanging van Brandon en Peter is nog niet voorzien maar de laatste heeft zich gelukkig bereid verklaard op het geld te willen blijven passen totdat een vervanger gevonden is.

Al met al is het bestuur hiermee behoorlijk uitgedund en dat levert een forse uitdaging op voor de vijf bestuursleden die op dit moment het bestuur vormen om de zaken binnen de vereniging in goede banen te leiden. Tijdens de ALV werd eens te meer duidelijk dat er op dat punt door de leden ook veel van het bestuur verwacht wordt. Dat mag en is ook terecht, maar het zal voor iedereen helder zijn dat het bestuur daarbij alle hulp kan gebruiken. Er zijn binnen Hellas een mooi aantal vrijwilligers die met elkaar heel veel doen, maar op sommige mensen wordt zo nu en dan wel roofbouw gepleegd doordat er teveel taken op dezelfde mensen neerkomen.

Mede ingegeven door het feit dat we als bestuur met weinig mensen zijn zal het, nog meer dan voorheen, de insteek zijn meerdere mensen verantwoordelijk te maken voor kleinere, behapbare klussen. Een voorbeeld van zo’n klusje is bijvoorbeeld het coördinatorschap van de kassadiensten: zorgen dat er een schema komt voor het bemensen van de kassa tijdens de thuiswedstrijden van de selecties. Aanmelden kan via hellas@handbal.nl.

Primaire taak voor het zittend bestuur is natuurlijk het invullen van de voorzittersplek. Dat is niet bepaald een klein, behapbaar klusje. In augustus komen we met een omschrijving van de werkzaamheden zodat een eventuele kandidaat een goed beeld krijgt van wat de functie inhoudt en wat de tijdsbesteding zal zijn.

Aan een verslag van de vergadering wordt gewerkt. Zodra het concept beschikbaar is wordt het via de mail verspreid. Voor nu is van belang vast te melden dat de vergadering heeft ingestemd met de voorgestelde contributieverhoging van 2,5%. De nieuwe bedragen zijn hier op de site te vinden.

We wensen iedereen een mooie zomer!

 

Het bestuur

 

 

Mannenploeg Hellas naar Portugal
BELANGRIJKE MEDEDELING