Bericht van het bestuur

Bericht van het bestuur

Het bestuur prijst zich gelukkig te kunnen melden dat Gerard de Jonge bereid is gevonden om met onmiddellijke ingang op interimbasis het voorzitterschap op zich te nemen. Gerard heeft in de vele jaren dat hij op Hellas rondloopt al verschillende rollen vervuld. Tijdens het eerste deel van zijn handbalcarrière was hij lange tijd actief als jeugdtrainer en later combineerde hij het spelen in HS4 (waar hij overigens nog steeds te bewonderen is) met het trainen en coachen van DS3.
De oplossing is een tijdelijke en we zijn ook nog altijd op zoek naar een penningmeester om Peter op te volgen, maar met de komst van Gerard is het bestuur bij aanvang van het nieuwe seizoen in ieder geval mooi versterkt. Gerard wil voor iedereen graag gemakkelijk en laagdrempelig te benaderen zijn, niet alleen in persoon op Hellas maar ook per mail. Dat laatste kan vanaf heden via voorzitter@hvhellas.nl. Jullie worden nadrukkelijk uitgenodigd bij vragen aan Gerard zelf, in zijn rol als voorzitter, van dit mailadres gebruik te maken.
We hebben als bestuur in de vakantieperiode weer genoeg energie opgedaan om de uitdagingen die ons te wachten staan met enthousiasme aan te gaan en we hopen dat voor jullie allemaal hetzelfde geldt want dat hebben we als club hard nodig. Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken!
Brenda, Linda, Marcel, Marian, Martin
en dus vanaf heden Gerard
Wedstrijden komend weekend
Komend weekend SuperCup