DE BALANS OPGEMAAKT

DE BALANS OPGEMAAKT

Na een seizoen buffelen is de laatste ronde in de zaal gespeeld.  Goed om een keer de balans op te maken:

  • Heren 1 handhaaft zich, Heren 2 een wisselvallige maar uiteindelijk prima competitie gedraaid, Mannen A: worden 5e op NK;
  • Dames 1 gedegradeerd, Dames 2 handhaaft zich, dit seizoen geen Meiden A .

Deze feiten geven het aan: We moeten met elkaar een stapje harder om in de top te blijven meedraaien. Aan mannenzijde zijn er inmiddels stappen gemaakt om vanaf de jongste jeugd de trainingsintensiteit te vergroten. Dat werpt haar vruchten af, maar is zeker geen garantie dat het makkelijk is. Aan de dameszijde zien we hier de eerste stappen in, maar zal er met meer intensiteit aan moeten worden gewerkt willen we niet structureel naar een lagere divisie terugzakken.

 

Ik probeer hiermee niet somber te zijn, maar realistisch. Als we op TOPniveau willen blijven meedraaien dan moeten de spelers, speelsters en staf  willen investeren in trainingsarbeid, zonder dat het plezier verdwijnt. En dat gekoppeld met de positieve energie die de vereniging biedt, maakt dat we op dat hoogste niveau blijven.

 

Biedt de vereniging die positieve energie aan onze handballers  vanzelf ? Nee, dat gaat niet vanzelf. Daar zijn vele handen en schouders voor nodig. Hebben we die?  Ja die hebben wij. Bij de laatste wedstrijd van de heren hebben we dat weer eens laten zien. De mannen optimaal gemotiveerd het veld in en de club die maakt dat de zaal blauwwit kleurt en als één blok achter het team staat. De sfeer, de energie die dat geeft, maakt dat iedereen een stapje harder wil lopen. Dat is de energie die we nodig hebben en met elkaar het hele jaar moeten opbrengen!

 

Ik begrijp ook dat er soms van buitenaf kritiek is. Doen we als bestuur wel voldoende om iedereen optimaal te laten presteren? Ik durf te zeggen dat het bestuur voldoende doet, zelfs eerder wel eens te veel. Maar dat komt dan weer doordat we of niet durven te vragen, of te laat vragen of dat vragen niet altijd leidt tot ondersteuning. En een bestuur kan nu eenmaal niet alles. Bestuurders zijn degene die richting geven, die er staan als er zaken bepaald moeten worden of een knoop moet worden doorgehakt. Maar het bestuur kan er niet altijd staan als er dingen moeten worden gedaan. Dan moeten we met z’n allen de verantwoordelijkheid nemen en het gewoon doen. Afgelopen jaar hebben we daar weer veel mooie staaltjes van gezien. We laten  echter ook nog veel kansen onbenut. We kunnen  best:

  • elke week een speaker gebruiken
  • elke week een wedstrijdbal verkopen
  • acties organiseren om meer financiën binnen te halen.
  • ondersteuning gebruiken bij de jeugdclinics/jeugdtoernooi
  • ondersteuning hebben bij onderhoud van ons complex

Niet denken dat je niet bij kan dragen, maar weten dat jouw steun altijd van harte welkom is.

 

Mijn balans is nog altijd positief blauw wit gekleurd, tegelijkertijd beseffend dat we er met elkaar hard voor moeten gaan om de kleuren niet te laten verbleken !

 

Komende weken werken we toe naar een ontspannen seizoensslot. Na het kamp zal de jeugd weer zes weken op de beach trainen, een uitgelezen mogelijkheid om met elkaar langs het veld eens een keer het gesprek aan te gaan. Wat verwachten jullie van Hellas, welke bijdrage lever je daarvoor en hoe kunnen we het volgend seizoen nog meer glans geven ! Ik zie jullie graag allemaal op de beach !

 

Anneke van Zanen-Nieberg

vz HV Hellas –  17 mei 2015

JEROEN VAN ’T HART GAAT NAAR HERCULES
KAMPLEIDING BEDANKT !!