Hellas 90 jaar

Hellas 90 jaar

Beste Hellenen,

Op 15 maart a.s. gaat Hellas haar 90e verenigingsjaar in. Dat betekent dat we over een jaar weer een mooi feest te vieren hebben. De vraag is: hoe gaan we dat doen, wat gaan we doen en met wie gaan we dat doen?

Het bestuur wil de kans aangrijpen om dit feest zo breed mogelijk binnen én buiten de vereniging uit te dragen. Hoe? Daar willen we jouw ideeën en gedachten graag over horen. We nodigen je uit om dinsdag 1 maart om 19.30 uur naar Hellas te komen om samen met een andere Hellenen – uit alle geledingen – te brainstormen over dit jubileum. Het verplicht je tot niets. Je zit niet ineens in een commissie Jubileum 90 jaar. Eerst maar eens ideeën uitwisselen en met elkaar een opzet maken hoe Hellas 90 jaar gevierd zou kunnen worden, zodat heel Den Haag weet dat we een feestje hebben gehad !

Laat ons even weten of je 1 maart a.s. om 19.30 uur komt of niet, door een e-mail te sturen aan: hellas@handbal.nl. Gewoon binnenlopen mag natuurlijk altijd !

Met hartelijke groeten,

namens het bestuur
Anneke van Zanen-Nieberg

Charlotte van Hesse sterk in doel bij Hellas
Quintus kent geen pardon