Hellas aan de Laan van Poot

Hellas aan de Laan van Poot

Iedere Helleen voelt zich thuis op het vertrouwde sportcomplex Laan van Poot. Velen weten dat er de laatste jaren uitgebreid en veelvuldig is gesproken over de consequenties van het vertrek van de HALO. Wij doen dit niet alleen, maar trekken samen op met de Stichting sporthal Hellas, Haag Atletiek en de Vogelwijkvereniging. Wij hebben samen met deze ‘partners’ een convenant met de Gemeente Den Haag afgesloten om tot een zo optimaal mogelijke inrichting van het sportpark te komen. Langzaamaan beginnen we nu in de fase te komen dat er in de gemeenteraad besluiten gaan worden genomen. En dus is het weer tijd voor een update.

Kort samengevat gaat er het volgende gebeuren:

HALO-gebouw

Het HALO gebouw gaat tegen de vlakte en op de kavel van het HALO-gebouw zal een appartementencomplex komen van ca. 40 woningen. Het wordt naar verwachting 4-laags, met een terugliggende 5e laag en een ondergrondse parkeergarage. Er zijn nu reeds een aantal mensen die geïnteresseerd zijn om dit appartementencomplex vorm te gaan geven. Zij hebben mij benaderd of ik er bezwaar tegen had om het gebouw in hun plan ‘Hellasduin’ te noemen. Ik heb aangegeven hier vereerd mee te zijn, dus zij gaan daar nu mee aan de slag.

B1-B5 (o.a. sportschool HALO Welness van Ingmar van Doeveren)

Deze kleine zaaltjes zullen naar verwachting verhuurd gaan worden aan de huidige sportschoolhouder Ingmar van Doeveren. De Gemeente heeft hem een aanbod gedaan en hij zal daarop zijn afweging maken.

B6 (of G18, waar wij nu met jeugdgroepen trainen)

Dit is de hal waar wij vaak met de jeugd trainen. Deze hal zal waarschijnlijk aan de naastgelegen school (Montessori) verhuurd gaan worden als gymnastieklokaal. Voordat dat zover is, zullen er mogelijk aanpassingen aan gedaan moeten worden. Misschien zullen wij in die periode deze hal niet kunnen gebruiken. Volledige duidelijkheid hierover hebben we nog niet. We streven ernaar om minimaal hetzelfde aantal uren van deze hal gebruik te kunnen blijven maken als dat nu het geval is.

Verharde veld verplaatst

Het verharde veld zal geplaatst worden naast de hal. Hierdoor kunnen we weer vanuit het clubgebouw snel de wedstrijden volgen (en snel naar binnen vluchten om even te schuilen als het hard gaat regenen).

Haag Atletiek is momenteel aan het onderzoeken of zij een indoor 60 meter-baan kunnen realiseren op de plek waar nu het verharde veld ligt. Zij hebben in ieder geval een ‘ruimte-claim’ op deze grond gelegd, waardoor, als het hen op dit moment niet lukt om dat (financieel) voor elkaar te krijgen, zij in ieder geval de ruimte hebben om dit op een later moment te doen.

Sportveld naast de hal

Dit sportveld wordt ingekort, zodat er ruimte gecreëerd wordt om het nieuwe appartementencomplex ook een beetje in het groen te zetten. Voor zover wij nu kunnen overzien blijft er dan ruimte voor:

  • Het verharde veld (aangelegd door Gemeente)
  • Twee tennisbanen (aangelegd door Gemeente)
  • Een beachveld
  • Twee padelbanen (achter de hal; padel is een kruising tussen tennis/squash)

De Gemeente heeft Hellas uitgedaagd om, als zij dat willen, zelf een beachveld en twee padelbanen aan te leggen. In de padelbanen is een dame (Marjolein Pronk) zeer geïnteresseerd. Zij is bereid om daar ook in te investeren.

Voor het beachveld staan wij aan de lat. Kalinko (volleybal) en Haag Atletiek hebben beide aangegeven met ons te willen bezien hoe we dit vorm kunnen geven. Wij gaan daar komende periode mee aan de slag. Als er leden zijn die daar ideeën over hebben of mogelijkheden zien, dan kun je je altijd melden (hellas@handbal.nl). ALLE HULP IS WELKOM!!

Ik heb het geprobeerd kort te houden. Maar het is een veelomvattende operatie, dus zelfs als ik het kort verwoord oogt het nog uitgebreid. Wij zullen de komende maanden ook de handen uit de mouwen moeten steken. Want naast de vraag wat we gaan doen, zal er een vraag naar financiële middelen komen en tevens de vraag waar we een eventuele investering laten landen. Is dat in de vereniging of in de Stichting Sporthal Hellas, waardoor het risico voor de leden van de sportvereniging wordt geminimaliseerd. Er zijn dus nog veel vragen, die op een antwoord wachten. Op dit moment zijn met name Loek ven Bergen en Henegouwen sr. en ondergetekende actief om dit allemaal rond te krijgen. Als je het gevoel het dat je het leuk vind om ons te versterken aarzel dan niet: gewoon mailen naar hellas@handbal.nl. Ook vragen kun je natuurlijk op dit emailadres kwijt.

Wordt vervolgd,

Anneke van Zanen-Nieberg

 

 

Activiteiten komend weekend
Stunt Hellas: volle winst uit Limburg