Herontwikkeling Sportpark Laan van Poot

Herontwikkeling Sportpark Laan van Poot

Als gevolg van het vertrek (augustus 2016) van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding naar het Zuiderpark is de Gemeente gestart met plannen voor de herontwikkeling van het Sportpark Laan van Poot. De gebouwen van de HALO zullen per augustus 2016 leeg ter beschikking komen van de Gemeente en dus heeft de Gemeente de handen ineengeslagen met de direct betrokkenen van het Sportpark.

De Vogelwijkvereniging, Haag Atletiek en Handbalvereniging Hellas tekenden op 28 oktober met Wethouder Wijsmuller een samenwerkingafspraak voor de herontwikkeling. Hierin is afgesproken om met elkaar tot een passende invulling te komen van het park waarbij de wensen van Gemeente, Vogelwijk en sportverenigingen optimaal tot hun recht komen. Naar verwachting zal het projectdocument begin 2015 beschikbaar komen. Deze zal door het College worden vastgesteld.

 Ondertekening

 

 

THIERRY VAN ZUNDERT AFWEZIG IN DERBY
Ladies Night op 26 november!