‘HET GEEFT MIJ ENERGIE’

‘HET GEEFT MIJ ENERGIE’

ANNEKE VAN ZANEN-NIEBERG LEIDT DRUK BESTAAN

Den Haag – Anneke van Zanen-Nieberg bekleedt sinds november 2010 de functie van penningmeester bij de sportkoepel NOC*NSF. Daarnaast is zij voorzitter van de handbalvereniging Hellas, heeft een hoge baan bij de overheid en bestuurt een gezin. Toch weet zij al die taken ogenschijnlijk moeiteloos te combineren. ,,Een kwestie van goed organiseren, is haar simpele verklaring.

De voormalig topspeelster van Hellas praat graag over haar werk bij de NOC*NSF en bij haar club Hellas. De betrokkenheid bij de sport in het algemeen en het handbal in het bijzonder loopt als een rode draad door het gesprek. Met passie vertelt zij wat er sinds haar aantreden bij de landelijke sportkoepel is bereikt.

,,Ik heb eerst kennis gemaakt met de sportbonden. Allemaal vol ambitie en energiek om het mooiste uit hun sport te halen. Ik heb de taskforce2 mogen leiden, die naar de efficiency van de organisatie heeft gekeken. Kerntaken zijn benoemd en voor de activiteiten die nu als niet-kerntaken zijn benoemd, zijn trajecten aangegeven. Die moeten leiden tot een juiste positionering van deze projecten. Begin 2011 zijn er voorstellen gemaakt om de organisatie nog effectiever te maken. Die worden nu geïmplementeerd. Verder is de sportagenda 2013-2016 in nauwe samenwerking met alle sportbonden tot stand gebracht en in de afgelopen vergadering goedgekeurd.”

,,Ondertussen wordt er door iedereen hard gewerkt aan het voorbereiden op de Olympische Spelen in Londen. Iedereen werkt daarbij vanuit de Olympische kernwaarden: vriendschap, respect en vertrouwen. Voor mij is duidelijk dat we daarmee stappen voorwaarts zetten in de verdere verbetering van het sportklimaat in Nederland. Niet alleen in de topsport, maar ook in de breedte. Er wordt veel geïnvesteerd in een Veiliger Sportklimaat. De samenwerking met het ministerie van VWS en de Lotto is daarbij cruciaal en die verloopt goed. De politiek is er ook van overtuigd, dat sport helpt om de samenleving te versterken. Sport helpt mensen gezonder en zelfbewuster te maken, obesitas te voorkomen, schooluitval te verminderen en de integratie in de samenleving te bevorderen. Bij dat mooie streven ben ik graag betrokken. Het geeft mij veel energie om hiermee door te gaan.”

De Haagse sportvrouw doet dat alles vanuit haar eigen ervaringen als betrokken lid van Hellas, de vereniging die haar 85-jarig bestaan viert. ,,Een club waar topsport en breedtesport hand in hand gaan,” weet Van Zanen. ,,Waar de leden zich thuis voelen en we met z’n allen ervoor zorgen dat handbal in de regio op topniveau beoefend blijft worden. Voor mij als voorzitter is het belangrijk om iedereen te laten excelleren en te behandelen met respect en vertrouwen. De combinatie van de topsport met de ontspanning voor de recreanten en de jeugdleden is de kracht van onze club.”

,,Ook voor Hellas geldt dat we het financieel niet breed hebben, maar met een grote dosis creativiteit en een tomeloze inzet van de leden maken we er toch steeds weer een mooi jaar van. Dat doen we al 85 jaar en daar zijn we trots op. En daar gaan we de komende jaren gewoon mee door. Geen onverantwoorde risico’s nemen, stabiel doorzetten en met elkaar het beste eruit halen. Zo zijn wij aan de top gekomen en al die jaren gebleven. Dat beleid, waar ik mijn steentje aan bijdraag, zullen we blijven uitvoeren.”

AD HAAGSCHE COURANT/PETER LOTMAN

Swift - Hellas A jongens
HELLAS HEEFT GEEN KANS