Manager Commercie aan de slag

Manager Commercie aan de slag

Michiel Gielen is vanaf heden aan de slag als manager Commercie van Hellas. Hij gaat door gerichte acties en activiteiten Hellas op de kaart zetten, zodat onze sponsorinkomsten toenemen en daarmee onze mogelijkheden om het handbal verder te ontwikkelen.

Michiel kan het niet allemaal alleen, dus mogelijk vraagt hij soms om ondersteuning en betrokkenheid om zijn daden kracht bij te zetten. Volgens mij een mooie gelegenheid voor iedereen om een steentje bij te dragen aan onze club. Wij zullen Michiel steunen waar kan, wij vragen iedereen dit ook te doen. Michiel veel succes!

Namens het bestuur,

Anneke

Voorjaarskamp Den Hout
GOEDE GENERALE HELLASMANNEN