Uitnodiging informatiebijeenkomst herontwikkeling HALO-locatie Laan van Poot

Uitnodiging informatiebijeenkomst herontwikkeling HALO-locatie Laan van Poot

De gemeente Den Haag nodigt  u – mede namens de convenantpartners – graag uit voor een informatieavond om u te informeren over de stand van zaken van de planvorming en met u in gesprek te gaan over de toekomst van het HALO-terrein. Deze informatieavond vindt plaats op:

 

Maandag 16 maart, om 20.00 uur in de kantine van de (huidige) HALO aan de Laan van Poot.

 

De gemeente zal daarbij (o.a.) worden vertegenwoordigd door  wethouder Joris Wijsmuller. Bovenal is de bijeenkomst bedoeld om goed naar iedereen te luisteren zodat de inbreng van de wijkbewoners en leden van de sportverenigingen betrokken kan worden bij de verdere planontwikkeling.

 

Lees meer in de Uitnodiging bewonersavond herontwikkeling HALO locatie Laan van Poot.

SLECHTE START HELLAS IN DEGRADATIEPOULE
HELLAS GELUKKIGE WINNAAR IN MATIGE DERBY