Voortgang ontwikkeling Sportpark Laan van Poot

Voortgang ontwikkeling Sportpark Laan van Poot

 

In de afgelopen maanden is de discussie met de gemeente over de toekomstige inrichting van Sportpark Laan van Poot van start gegaan. Tijd om even bij te praten.

In september 2013 heeft Hellas van wethouder Karsten Klein op schrift de bevestiging gekregen dat wij op het sportpark mogen blijven én dat hij een voorstander is van verplaatsing van het verharde veld richting ons clubgebouw. Dat is voor ons een zeer belangrijke toezegging waarmee wij onze plannen voor de toekomst kunnen gaan uitwerken.

Laten in het najaar van 2013 is er vanuit de gemeente een eerste notitie verschenen met een schets van een mogelijke inrichting van het sportpark. In deze notitie zijn de hal en het clubgebouw ongemoeid gelaten, maar is huizenbouw direct tegen onze locatie aan ingepland. Zowel voor ons als voor de toekomstige bewoners geen goed plan. Met verplaatsing van het verharde veld is ook geen rekening gehouden.

Knipsel

Als reactie daarop heeft Hellas, samen met de convenantparters*), een brief gestuurd naar alle fracties in de gemeenteraad gestuurd. In deze brief over sportpark Laan van Poot met daarbij het volgende voorstel:

bijlage

 

In de brief wordt gesproken over de plannen van Hellas om Buurthuis van de toekomst te worden. Daar zijn wij met een enthousiaste groep mee bezig en wij gaan jullie daar binnenkort meer over vertellen. Ook wordt nog gesproken over een mogelijke samenwerking met de fitness die nu nog in de Halo zit. Dat gaat helaas niet door, maar wij zijn alweer in gesprek met een mogelijke nieuwe partner.

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of suggesties, schiet dan één van ons aan of mail even naar hellas@handbal.nl.

Het bestuur,

Anneke, Jacqueline, Peter, Bernadette, René en Frits

 

*) Hellas heeft samen met de Stichting Sporthal Hellas, Haag Atletiek en wijkvereniging De Vogelwijk in een convenant afgesproken dat we gezamenlijk optrekken in alles wat speelt rondom de toekomst van het sportpark.

 

 

Van de Voorzitter - 20 april 2014
Paasbroden Actie – verlengd tot 13 april!