Wegens succes herhaald: klus-/schoonmaakzaterdag op 18 juni

Wegens succes herhaald: klus-/schoonmaakzaterdag op 18 juni

30 april hebben we een start gemaakt met o.a. het verven van de kleedkamergang, maar we zijn er nog niet. Zaterdag 18 juni willen we hier weer een vervolg aan geven, onder andere door de lounge en de gang naar de sporthal van een nieuw kleurtje te voorzien.
Heb je tijd en zin om hier aan mee te helpen geef je dan op bij Frits Rotteveel (frotteveel@telfort.nl).
Bernie Vermeer weg bij Hellas
Ook Williënne van der Plas verlaat Hellas