Arjan, dank je wel!

Arjan, dank je wel!

Na ruim 10 jaar lang met zijn bestuur de zorg voor de hal op zich genomen te hebben, heeft Arjan Starrenburg eerder deze week aan het bestuur van Hellas te kennen gegeven terug te willen treden als voorzitter van de Stichting Sporthal Hellas. De reden is onder meer gelegen in een overvol programma, zowel zakelijk als op het gebied van de taken die Arjan binnen Hellas zijn toevertrouwd, waardoor hij niet de aandacht aan de hal kan geven die deze verdient.

Vanzelfsprekend respecteert het bestuur het besluit van Arjan, maar het ziet zich daarmee wel voor de uitdaging gesteld om op zo kort mogelijke termijn een voorzitter voor de stichting te vinden. En niet alleen dat: het bestuur grijpt de gelegenheid gelijk aan om de al langer gewenste en ook noodzakelijke uitbreiding van het bestuur van de stichting te ondersteunen. Daarvoor zal de komende periode ook naar jullie, leden, gekeken worden. Het is al vaker en misschien tot vervelens toe gemeld: om de dingen voor elkaar te krijgen is hulp, liefst veel hulp van zoveel mogelijk leden, nodig.

Voor de hal is dat ook belangrijk. Iedereen vindt het ‘normaal’ dat we over een eigen hal beschikken. Maar dat kan alleen omdat er vrijwilligers zijn die deze besturen, onderhouden en beheren. Het vertrek van Arjan dwingt ons als club ertoe om met nog meer energie daar ondersteuning aan te geven. Robert van Zuijlen (penningmeester) en Frits Rotteveel (secretaris) hebben aangegeven als bestuurslid aan te blijven, en ook Ubbo Starrenburg zal ondersteuning blijven geven bij de inhuur van de hal. Om het vertrek van Arjan tijdelijk op te vangen, heeft Anneke van Zanen-Nieberg aangegeven deze functie tijdelijk te zullen vervullen tot er een opvolger is. De komende periode gaan we daar hard mee aan de slag.

Voor nu wil het bestuur toch eerst en vooral Arjan heel veel dank zeggen voor het werk dat hij de afgelopen jaren voor de sporthal heeft verricht. Het is lang niet altijd gemakkelijk geweest om een goede balans te vinden tussen enerzijds de wensen (soms vermomde eisen) van de gebruikers inwilligen en anderzijds de financiën bewaken omdat er nu eenmaal jaarlijks afgelost moet worden. Dat blijft ook de komende jaren een flinke uitdaging. Arjan heeft zich al die jarenlang met veel enthousiasme ingezet om die balans te bewaren en we zijn hem daarvoor als vereniging veel dank verschuldigd.

Op de man af: René de Knegt
Activiteiten 21/22 januari