Bericht van het bestuur: benoemingen ALV

Bericht van het bestuur: benoemingen ALV

Tijdens de tussentijdse ALV van 23 januari heeft een aantal benoemingen plaatsgevonden. In de eerste plaats heeft de vergadering op voorstel van het bestuur Anneke van Zanen-Nieberg en Jacqueline van Kampen tot lid van verdienste benoemd.

Anneke was tot haar terugtreden afgelopen augustus 11 jaar lang voorzitter van Hellas. In die 11 jaar heeft zij zich met heel veel energie ingezet voor de club en Hellas ook naar buiten toe bijzonder goed vertegenwoordigd. Al eerder is gememoreerd dat het aan haar inspanningen te danken is dat we ons plekje aan de Laan van Poot hebben kunnen behouden (in plaats van te moeten verhuizen naar het Zuiderpark) en dat we binnenkort de langgekoesterde wens van verplaatsing van het buitenveld naar de plek naast de hal in vervulling zullen zien gaan.

Jacqueline is eigenlijk al vele jaren een niet weg te denken kracht bij Hellas. Aansluitend aan haar jarenlange vervulling van de secretarisfunctie in het bestuur is zij het wedstrijdsecretariaat (in ruime zin) voor haar rekening blijven nemen en is zij sinds jaar en dag degene binnen Hellas met de meeste kennis van regels, procedures en andere voorschriften binnen het NHV. Verder is Jacq altijd bereid haar schouders onder een klus te zetten, zoals onlangs de organisatie van het 90-jarig jubileum. Inmiddels heeft de technische commissie haar kunnen strikken om de boel daar organisatorisch in goede banen te leiden.

Het feit dat Anneke en Jacq samen tot lid van verdienste zijn benoemd is met name toepasselijk omdat zij niet alleen jarenlang binnen het bestuur van de club als tandem voorzitter/secretaris hebben gefungeerd, maar dit samenwerkingsverband inmiddels ook binnen het bestuur van de Stichting Sporthal Hellas voortzetten.

Allebei nogmaals van harte gefeliciteerd met deze meer dan verdiende onderscheiding!

Met het bovenstaande zijn we er qua benoemingen nog niet: ter vergadering zijn ook drie nieuwe bestuursleden benoemd waaronder de nieuwe voorzitter: Richard van den Burg. Richard heeft zich ter vergadering aan de aanwezige leden voorgesteld als iemand die 5 jaar geleden via het lidmaatschap van zijn zoon bij Hellas betrokken raakte en zich daar inmiddels heel goed thuis voelt. Vanwege zijn bemoeienissen met de sectie top en als vader van Mike en Edmée genoot Richard al enige bekendheid op Hellas, maar vanaf 23 januari vervult hij dus de rol van voorzitter.

Naast de benoeming van een nieuwe voorzitter zijn we ook heel blij met de benoeming van Linda Tuik als vertegenwoordiger van de technische commissie en van Brenda Snel als bestuurslid evenementen. Het bestuur is hiermee voor de rest van dit seizoen goed bezet.

Aan een kort verslag van de vergadering wordt nog gewerkt. Zodra het concept beschikbaar is wordt het via de mail verspreid.

Het bestuur

Anneke van Zanen (Hellas) lid van verdienste
Activiteiten komend weekend