Bezoek aan de Dalton Archipelschool

Bezoek aan de Dalton Archipelschool

Als jeugdsportcoördinator kom ik op veel scholen in Den Haag, maar gisteren was toch wel een speciaal bezoekje. Vito Kloots uit de HCJ, wilde zijn klasgenoten wel eens laten ervaren wat nou precies handbal is, omdat sommige kinderen daar geen goed beeld van hadden en dachten dat je d’r echt niet moe van kon worden of dat het niet spectaculair is.

De bedoeling was om anderhalf uur op het schoolplein met de 28 kinderen aan de slag te gaan. Maar helaas, het regende…. We besloten dus het ietwat kleine gymzaaltje van de school te gaan gebruiken en wat te improviseren.

Na een uur en een kwartier fanatiek trainen, waar Vito, maar ook Jette van Ingen uit de DCJ die in dezelfde klas zit, hun kunsten hebben kunnen vertonen in de klas, waren de kinderen meer dan overtuigd dat handbal toch eigenlijk een fantastische sport is!

Bij deze nog bedankt aan de ouders van Vito en juf Yvonne voor de ondersteuning en vooral ook aan de kinderen van groep 7 van de Dalton Archipelschool voor hun fantastische inzet!

archipelschool

Hercules en Hellas strijden om plek in eredivsie!!
HANDBALLERS HELLAS ONGESLAGEN PERIODEKAMPIOEN