Nieuwe jeugdsportcoördinator

Nieuwe jeugdsportcoördinator

Per 1 maart 2019 is Paulien Barendrecht gestart bij Stichting WSDH als jeugdsportcoördinator handbal. Om meer kinderen kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor onze mooie sport handbal geeft Paulien vier dagen per week naschoolse handballessen in de regio Den Haag. Ze hoopt de Haagse scholieren zo enthousiast te maken dat die besluiten om een keer bij een vereniging mee te gaan trainen en daar uiteindelijk lid willen worden.

Daarnaast zal ze regelmatig op Hellas te vinden zijn om de club te ondersteunen bij de volgende zaken:

  • Werven en behouden van jeugdleden;
  • Ontwikkelen van kader en structuur bij de jeugd;
  • Organiseren van clinics en toernooien;
  • Begeleiden en aansturen van jeugdtrainers en stagiair(e)s;
  • Verbinding leggen met externe instanties voor eventuele samenwerking.

Naast haar werk als jeugdsportcoördinator, volgt Paulien de lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding (HALO) en handbalt ze bij HV Quintus.

Heb je vragen of leuke ideeën? Je kunt haar aanspreken op de club! Bellen of een mailtje sturen kan natuurlijk ook via: 06-26925851 / paulien.barendrecht@sportievebaanindenhaag.nl.

Wedstrijden komend weekend
Hellas naar play-offs