Nieuwe leeftijdsindeling jeugd NHV seizoen 2013-2014

Nieuwe leeftijdsindeling jeugd NHV seizoen 2013-2014

Met ingang van het nieuwe veldseizoen (september 2013) zal het NHV een andere leeftijdsindeling gaan hanteren. Dit zal voor alle verenigingen veranderingen met zich meebrengen. Ook voor de jeugdspeelsters/-spelers van Hellas heeft dit natuurlijk gevolgen.

 Het schema ziet er dan, op basis van geboortejaar, als volgt uit: 

 • A jeugd: 1995-1996
 • B jeugd: 1997-1998
 • C jeugd: 1999-2000
 • D jeugd: 2001-2002
 • E jeugd: 2003-2004
 • F jeugd: 2005-2006
 • H-jeugd: 2007 en jonger

Dit kan dus betekenen dat bijvoorbeeld speelsters/spelers die nu in de C spelen volgend jaar in de D gaan uitkomen. Je wordt niet “teruggezet”, maar opnieuw ingedeeld volgens de nieuwe regels.

De Technische commissie, de Jeugdcommissie en onze jeugdsportcoördinator Joris Witjens zijn al in gesprek met alle trainers/coaches om goed te kijken naar het komend jaar. We gaan uit van het standpunt dat we zoveel mogelijk deze leeftijdscategorieën aan zullen houden. Met eventuele uitzonderingen hierop zal zorgvuldig worden omgegaan.

De beoogde voordelen die het NHV middels deze nieuwe leeftijdsindeling wil bewerkstelligen zijn:

 • Betere aansluiting met andere sportbonden
 • Betere aansluiting internationale handbalbonden
 • Minder kwaliteitsverschillen per categorie
 • Minder fysiek verschil per categorie
 • Blessurepreventie
 • Minder sociaal verschil per categorie
 • Minder mentaal verschil per categorie
 • Dispensaties van boven naar beneden reduceren (doorstroom van onderaf meer wenselijk
 • Verleende dispensaties van boven naar beneden leveren minder verschillen op
 • Succesbeleving: meer gelijke kansen op verschillende gebieden
 • Sociaal emotionele ontwikkelingen
 • Geven van verantwoordelijkheden kan gelijkmatiger
 • Gelijkwaardiger beleving qua school/opleiding

Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie de Technische commissie of de Jeugdcommissie bereiken via jeugdcommissie@hvhellas.nl.

Collecte Jantje Beton: Voor senioren, A-jeugd en vrijwilligers
De nieuwe vrienden van deze week!