Protocol 18+ op Hellas i.v.m. Corona

Protocol 18+ op Hellas i.v.m. Corona

“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!”

 Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een Corona-coördinator in de sporthal aanwezig te hebben om de richtlijnen te waarborgen.

Het NOC*NSF Sportprotocol vind je hier.

Update 29 September – De kantine is vanaf heden 3 weken gesloten. Er is geen publiek meer toegestaan bij de wedstrijden.

Algemene uitgangspunten op Hellas

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
 • Schud geen handen!
 • Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

De 1,5 meter regel op Hellas

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
 • Enige uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Aankomst op Hellas

 • Schud geen handen!
 • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Volg de richtlijnen van Hellas.
 • Houdt overal 1,5 meter afstand.

Kantine van Hellas

 • Volg de verkeersstromen die zijn aangegeven in de kantine.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd. 
 • Er vindt registratie van naam en telefoonnummer plaats (deze worden na 14 dagen vernietigd).
 • Maximaal 30 mensen in de kantine. 
 • Ga zitten, staan is niet toegestaan
 • Indien geen zitplaats beschikbaar dan buiten plaatsnemen. 

Gedrag in de kleedkamers van Hellas

 • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar (maximaal 4 personen in de kleedkamer, incl doucheruimte).
 • Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden (maximaal 2 personen onder de douche) 
 • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).
 • Na het douchen worden de kleedkamerdeuren direct opengezet, zodat de ruimte wordt doorgelucht;
 • Idealiter zit er wat tijd tussen de douche-momenten (richtlijn: 5 minuten), zodat de ruimte kan doorluchten.

Voor de wedstrijd 

 • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).

Betreden speelveld en begroeting

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Gedrag op het speelveld

 • Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.

Gedrag van het publiek

 • Er mogen maximaal 100 toeschouwers in de sporthal van Hellas.
 • Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren.
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.
 • Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.
 • Er zal online kaartverkoop plaatsvinden voor de wedstrijd van de herenselectie. 
 • Het publiek zit op de tribunes, op de aangegeven plaatsen. 
 • Volg de richtlijnen van Hellas

Wedstrijdtafel

 • De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Bij wedstrijden waarbij een Waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 afstand te bewaren, verplichten wij het gebruik van plexiglasschermen. Daarnaast adviseren wij hierbij het gebruik van mondkapjes.
 • Wanneer een coach een time out vraagt, legt hij de kaart op de wedstrijdtafel. De kaart wordt niet in de hand van de secretaris of tijdwaarnemer geven.

Wisselbank en wisselzone

 • Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren.

Tijdens de wedstrijd

 • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
 • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
 • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
 • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
 • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

Team time-out

 • Tijdens de team time-out dienen spelers en stafleden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Het is niet toegestaan om een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren voordat het team het speelveld weer betreedt.

Rust / pauze

 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de officials aan de wedstrijdtafel.
 • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen. Wanneer teams toch willen wisselen van speelhelft tijdens de rust, adviseren wij om de wisselbanken te desinfecteren tijdens de rust.

Na de wedstrijd

 • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust aan.
 • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

Trainingen op Hellas: 

 • Bij elke training is een zichtbaar herkenbare corona-functionaris aanwezig, die de verantwoordelijkheid draagt dat iedereen zich aan de regels houdt, dit is iemand van de staf;
 • Vóór de training ontsmetten alle spelers de handen; 
 • Na de training ontsmetten alle spelers de handen; 
 • Voor en na de trainingen houden alle spelers altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Ten opzichte van de trainer en begeleiders wordt altijd 1,5 meter afstand in acht genomen.

Fysioruimte:

 • De fysiotherapeut zorgt dat er maximaal 2 personen (incl de fysiotherapeut) in de fysio-ruimte aanwezig is.

Gedrag in de kleedkamers van Hellas

 • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar (maximaal 4 personen in de kleedkamer, incl doucheruimte).
 • Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden (maximaal 2 personen onder de douche) 
 • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).
 • Na het douchen worden de kleedkamerdeuren direct opengezet, zodat de ruimte wordt doorgelucht;
 • Idealiter zit er wat tijd tussen de douche-momenten (richtlijn: 5 minuten), zodat de ruimte kan doorluchten.
 • Het advies blijft, douche zoveel mogelijk thuis en ga na de training of wedstrijd zo snel mogelijk naar huis. 
Protocol JEUGD op Hellas i.v.m. Corona
Nieuwe regels rondom gebruik van de kleedkamers