Protocol JEUGD op Hellas i.v.m. Corona

Protocol JEUGD op Hellas i.v.m. Corona

“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!”

 Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een Corona-coördinator in de sporthal aanwezig te hebben om de richtlijnen te waarborgen.

Het NOC*NSF Sportprotocol vind je hier.

Update 29 September – De kantine is vanaf heden 3 weken gesloten. Er is geen publiek meer toegestaan bij de wedstrijden en trainingen.

Enige uitzondering: Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Zorg zoveel mogelijk voor het carpoolen. Wij adviseren dat er per 3 kinderen 1 chauffeur mee komt.

Algemene uitgangspunten op Hellas

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
 • Schud geen handen!
 • Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).
 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. 

De 1,5 meter regel op Hellas

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
 • Enige uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Aankomst op Hellas

 • Schud geen handen!
 • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Volg de richtlijnen van Hellas.

Kantine van Hellas

 • Volg de verkeersstromen die zijn aangegeven in de kantine.
 • Maximaal 30 mensen in de kantine. 
 • Ga zitten, staan is niet toegestaan. 

Gedrag in de kleedkamers van Hellas

 • In de kleedkamer hoever personen jonger dan 18 jaar geen 1,5 meter afstand te houden. 
 • Er mag gewoon gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. 
 • Na het douchen worden de kleedkamerdeuren direct opengezet, zodat de ruimte wordt doorgelucht;
 • Idealiter zit er wat tijd tussen de douche-momenten (richtlijn: 5 minuten), zodat de ruimte kan doorluchten.

Betreden speelveld en begroeting

 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Gedrag van het publiek (18+) 

 • Er mogen maximaal 100 mensen in de sporthal van Hellas.
 • Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren.
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.
 • Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.
 • Er zal online kaartverkoop plaatsvinden voor de wedstrijd van de herenselectie. 
 • Het publiek zit op de tribunes, op de aangegeven plaatsen. 
 • Volg de richtlijnen van Hellas

Wedstrijdtafel

 • De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Bij wedstrijden waarbij een Waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 afstand te bewaren, verplichten wij het gebruik van plexiglasschermen. Daarnaast adviseren wij hierbij het gebruik van mondkapjes.
 • Wanneer een coach een time out vraagt, legt hij de kaart op de wedstrijdtafel. De kaart wordt niet in de hand van de secretaris of tijdwaarnemer geven.

Tijdens de wedstrijd

 • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers van 13 jaar en ouder.
 • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
 • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
 • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

Na de wedstrijd

 • Schud geen handen tijdens het bedanken. 
 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand (voor 18+) te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust aan.
 • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

Trainingen op Hellas: 

 • Bij elke training is een zichtbaar herkenbare corona-functionaris aanwezig, die de verantwoordelijkheid draagt dat iedereen zich aan de regels houdt;
 • Vóór de training ontsmetten alle spelers de handen; 
 • Na de training ontsmetten alle spelers de handen; 
 • Ten opzichte van de trainer en begeleiders wordt 1,5 meter afstand in acht genomen, voor iedereen die 13 jaar of ouder is.
Publiek bij de wedstrijden van Heren 1
Protocol 18+ op Hellas i.v.m. Corona