Terugblik 2016 en vooruit kijken naar 2017 !!

Terugblik 2016 en vooruit kijken naar 2017 !!

Beste Hellenen,

De laatste week van het jaar, traditioneel een periode van relatieve rust: geen of weinig trainingen, een toernooi in België, veel tijd voor vrienden en familie, ook tijd voor reflectie op het afgelopen jaar en tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar met de daarbij behorende goede voornemens.

Voor Hellas was het een bijzonder jaar, we zijn inmiddels 89 jaar en de voorbereidingen voor het feestje rondom het 90-jarig bestaan zijn al in voorbereiding, maar daar straks meer over. Je zou misschien denken, 89 jaar ze doen het wel rustig aan op die leeftijd. Maar niets is minder waar. Juist in de evaluatie in het voorjaar was de heldere conclusie: ‘als we blijven doen wat we deden, dan krijgen we uiteindelijk steeds ietsjes minder’ ofwel: als we aan de top willen blijven meedoen, dan zullen we er allemaal een tandje bovenop moeten doen. Met name Björn Budding, Neso Saponjic en Hannie de Kok hebben er voor de zomer keihard aan getrokken om de technische staf en het programma voor de hele jeugd (dames en heren) weer krachtig neer te zetten. De eerste stappen zijn daarbij gezet. Aan de herenzijde, waar het een voortzetting is van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, worden de goede resultaten van 2016 voortgezet. Mannen A, B en C staan bovenaan in hun respectievelijke competities. Aan dameszijde zien we dat de energie weer de goede kant opgaat, hoewel iedereen ziet dat dit soms met vallen en opstaan gaat. Hier zullen we het ingeslagen pad blijven volgen, dan volgen de resultaten daarna. Ook Hellas profiteerde in 2016 van de energie die de dames van Oranje hebben opgewekt in Nederland. Na de zomervakantie of beter na de Olympische Spelen hebben veel nieuwe, vaak jonge talenten de weg naar Hellas gevonden. Wij zullen ze blijven interesseren en uitdagen om het pad te volgen wat de 4 dames in Oranje met een Hellasverleden, ook gedaan hebben. De jeugdopleiding is daarmee in 2016 weer goed op de kaart gezet.

De dames- en herenselectie hebben het zwaar en kunnen de steun van u goed gebruiken. De heren degradeerden (weer) net niet en ogen dit jaar, onder leiding van Giovanni Voskuil, frisser en sterker. Maar de competitie is nog niet aan zijn beslissende fase toe, dus alertheid zal geboden blijven in 2017, pas dan vallen de echte beslissingen. De dames moeten het doen met een krappe en jonge selectie. Er wordt hard gewerkt om stappen voorwaarts te maken. Blessures lijken dit steeds te verstoren, maar uiteindelijk zal ook hier de aanhouder winnen. De niet-selectie teams draaien prima. Met name heren 3 en dames 2 vallen het laatste half jaar weer op door hun voortreffelijke prestaties, gebaseerd op ervaring en techniek en wellicht wat minder op de ‘keiharde’ trainingsarbeid. Die arbeid hebben ze echter in het verleden in ruime mate geleverd.

In 2017 zal de HALO definitief het complex aan de Laan van Poot verlaten. Dat betekent dat er veranderingen op het complex op til zijn. Het HALO-gebouw zal worden vervangen door, nog te ontwikkelen, appartementen en het verharde veld zal naast de hal komen te liggen Daarbij maken we ons nog steeds hard bij de Gemeente om er ook een beachveld bij te krijgen. Dit klinkt allemaal positief, maar er is ook een zorg. De daginhuur van de HALO zal komen te vervallen en daarmee inkomsten voor Stichting Sporthal Hellas. We zullen er met elkaar hard aan moeten werken en goed moeten zoeken om dat (financiële) gat op te vangen. Want alleen dan kunnen we ongestoord aan de Laan van Poot blijven handballen. Ik hoop dat iedereen zich, met het bestuur van Hellas en de Stichting, hiervoor wil inzetten de komende periode.

Het wordt dus best een spannend en tegelijkertijd mooi jaar 2017. We gaan een feestje vieren omdat we 90 jaar bestaan, we blijven investeren in de jeugd en selecties en we ondersteunen de Stichting Sporthal Hellas om weer ‘daghuurders’ te vinden voor de sporthal. En als het spannend wordt dan is het ook altijd goed te beseffen dat we onze doelen alleen kunnen bereiken als we dat samen doen. Samen en met respect naar elkaar. Hellas is zo sterk als zij is, omdat wij fantastische vrijwilligers hebben, die de club onvoorwaardelijk steunen en altijd bereid zijn om iets voor de club te doen. Het is goed als we dit af en toe eens aan elkaar laten merken. Hoe mooi zou het zijn als iedereen elke week  minimaal 1 persoon bedankt voor zijn/haar inzet. Dat kan de trainster zijn, degene die je helpt achter de bar of Jet die van – ik denk inmiddels – elke Helleen wel een foto heeft gemaakt. Zeg gewoon: dank je wel. En als iemand je een keer aanspreekt omdat je drank mee in de hal neemt, word dan niet boos. Ook de hal dragen we met elkaar, respecteer gewoon het verzoek en neem je eigen verantwoordelijkheid. Zo maken we met elkaar ook van 2017 weer een topjaar !

Ik heb er zin in en om 2017 bruisend met elkaar te beginnen deze keer geen oliebollentoernooi maar een nieuwjaarsreceptie, op zaterdag 7 januari. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom om het glas te heffen op een sportief, gezond en mooi 2017! Voor een lekker hapje wordt gezorgd! Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal het logo voor het 90-jarig bestaan worden onthuld en zal het activiteitenschema voor 90 dagen feest bekend worden gemaakt, dus U mag het niet missen !

EEN SPORTIEF, GEZOND EN MOOI 2017

Namens het bestuur,

Anneke van Zanen-Nieberg

PS Voor DS1 en DS2 zal dat te heffen glas gevuld zijn met limonade of thee, want op 7 januari speelt eerst DS2 om 19.00 uur tegen NEA en om 21.00 uur volgt dan de wedstrijd van DS1 tegen Foreholte. Het goede voornemen om het komend jaar meer en harder aan te moedigen kan dan mooi gelijk in de praktijk worden gebracht!

Clubtent gesloten op 1 januari; nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari
Hellas krijgt tik van Swift: "we zijn fysiek afgebluft"