Van het bestuur

Van het bestuur

Beste Hellenen,

Tijdens de afgelopen ALV is Anneke van Zanen teruggetreden als voorzitter van onze club. 11 jaar lang (!) heeft zij (heel) veel gegeven om deze club gezond te houden. Zij heeft deze rol met verve vervuld. Ze was zeer actief richting de buitenwacht, had nauw contact met de gemeente, andere Haagse topsportverenigingen en de stichting Werkgever Sportclubs Den Haag. Een van haar successen is het blijven van de vereniging aan de Laan van Poot (in plaats van een verhuizing naar het Zuiderpark) en het verplaatsen van het buitenveld naast de hal (in de loop van 2018). Op sportief gebied was het landskampioenschap van de Heren in 2008 een van de hoogtepunten. Haar beleid kenmerkte zich door het bewaren van het evenwicht tussen de mannen en vrouwen van Hellas.

Anneke zette Hellas flink op de kaart tijdens NHV vergaderingen, waarin ze productief meedacht over vraagstukken rondom het handbal in Nederland en in het bijzonder zaken die Hellas direct raakten. Niemand kon om haar heen en er werd altijd met aandacht geluisterd.

Voorzitter zijn van een vereniging is niet altijd eenvoudig. Je werkt samen met vrijwilligers, met vrienden, met familie. Maar ze acteerde hierin zeer professioneel en kon uiteindelijk altijd met iedereen weer door een deur.

Het bestuur spreekt namens de leden  haar dankbaarheid uit voor haar werk voor Hellas. We zullen haar vertrek moeten accepteren en hopen in goed overleg op een later moment dit jaar op een juiste wijze afscheid te kunnen nemen. Uiteraard stellen we daarvan iedereen op de hoogte.

Een volledig afscheid wordt het gelukkig niet: afgezien van haar rol als “mama van” en als fotograaf zal Anneke het voorzitterschap van de Stichting Sporthal Hellas op zich nemen (een taak die ze tot aan de ALV overigens al als interim vervulde) en zullen ook de contacten met de gemeente over de inrichting van het sportcomplex via haar blijven verlopen.

De vacature ‘Voorzitter’ van Hellas staat open. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.

Voor hetgeen verder tijdens de ALV besproken is verwijzen we jullie graag naar het concept verslag dat jullie per mail toegezonden wordt.

Activiteiten komend weekend
Activiteiten komend weekend