Vanaf 1 januari 2014 verbod  op verkoop aan en gebruik van alcoholische dranken door personen jonger dan 18 jaar

Vanaf 1 januari 2014 verbod op verkoop aan en gebruik van alcoholische dranken door personen jonger dan 18 jaar

Beste Hellenen en ouders van jeugdleden,

 

Vanaf 1 januari  2014 wordt de leeftijdsgrens voor de verkoop aan en het gebruik van alcoholische dranken verhoogd naar 18 jaar. Ook wordt de verantwoordelijkheid hiervoor verschoven naar de verkopende personen.

 

Wat betekent dat voor Hellas?

Vanaf 1 januari verkopen wij geen alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar en mag er bij Hellas door hen ook geen alcoholische dranken gedronken worden. Dus ook als meerderjarigen alcoholische dranken kopen en aanbieden aan personen jonger dan 18 jaar, zijn we in overtreding.

Bij een eerste overtreding betekend dit € 1350,- boete en bij een tweede overtreding kan dit betekenen tot tijdelijke en zelfs definitieve sluiting van de kantine.

 

Worden er toch alcoholische gedronken door personen jonger dan 18 jaar, dan kunnen de gevolgen voor Hellas zeer groot zijn. Daarom zullen wij de regels streng handhaven. Bij twijfel kunnen onze barmedewerkers om legitimatie vragen.

 

Wij rekenen op alle Hellenen om deze nieuwe regels te respecteren en zonodig elkaar eraan te herinneren.

 

Het bestuur gaat binnenkort in gesprek met onze leden tussen 16 en 18 jaar om toelichting te geven over deze nieuwe regels en de gevolgen voor Hellas als een overtreding wordt geconstateerd.

 

Als je vragen hebt over deze nieuwe regels, dan kun je die stellen via hellas@handbal.nl. Als daaruit blijkt dat er zaken onduidelijk zijn, dan zullen wij iedereen daarover informeren.

 

Het bestuur,

Anneke, Jacqueline, Peter, Bernadette, René en Frits

Een spreekbeurt over Handbal!!
HANDBALLERS HELLAS KRIJGEN EINDELIJK LOON NAAR WERKEN