Wil Budding Prominenten-loop

Wil Budding Prominenten-loop

Wil prominentenloop

Wil Budding zet al sinds ver vorige eeuw haar beste beentje voor Hellas. Nu wil Wil ook haar andere beentje inzetten voor Hellas in de vorm van een prominentenloop.

Om 11.00 gaat Wil beginnen aan een duurloop van 30 minuten. Iedereen die Wil kent weet dat dit voor haar het absolute maximum is.

Hopelijk kunnen we van deze loop een vaste traditie maken!

Hoe kan je Wil steunen?

* Door Wil te sponsoren met een bijdrage van minimum van 5 euro.
* Door met Wil mee te lopen met als voorwaarde dat je als deelnemer ook sponsors werft voor het dezelfde minimumbedrag per sponsor..

Ben ik wel prominent genoeg?

Wie sponsors inbrengt heeft is prominent genoeg! Anneke van Zanen zal Wil vergezellen, hoe groter de groep, hoe leuker!

Betaling

De sponsorbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer 221951 ten name van HV Hellas onder vermelding van „WBP“ en de naam van de loper! (voorbeeld: WBP Wil Budding)

Loop mee of sponsor de lopers! Wie Wil en Hellas een warm hart toedraagt laat zich niet onbetuigd!

Kijk naar de indeling kersentoernooi voor komende zaterdag!
Door werkzaamheden is de Hellas hal NIET beschikbaar voor haar gebruikers -gewijzigde data