Benoemingen tijdens ALV

Benoemingen tijdens ALV

Gisteravond heeft het bestuur tijdens de tussentijdse ALV een terugblik op het seizoen tot nu toe en een vooruitblik op dat wat gaat komen gegeven. Een verslag van wat er besproken is volgt op een later moment per mail.

Belangrijkste punt gisteravond waren de verschillende benoemingen. Op voorstel van het bestuur is de ALV akkoord gegaan met de benoeming van Gerard de Jonge tot voorzitter a.i. en van Xander Soonieus tot penningmeester. Met deze benoemingen is het bestuur weer aardig op sterkte; er rest nog één vacature voor een vertegenwoordiger van de Sectie Top.

Aan het slot van de vergadering volgden nog twee benoemingen, maar eerst heeft de ALV ingestemd met het instellen van de nieuwe onderscheiding ‘Helleen van verdienste’ om niet-leden die zich bijzonder voor Hellas hebben ingezet te kunnen eren. Vervolgens werd Petra Hofstra onder luid applaus door de ALV tot eerste ‘Helleen van verdienste’ in de geschiedenis benoemd vanwege het jarenlang verzorgen van de ledenadministratie.

Na de benoeming van Petra was het de beurt aan Peter, ooit begonnen als lid van de jeugdcommissie en vervolgens meer dan tien jaar penningmeester. Ook voor hem luid applaus van de ALV als blijk van instemming met de benoeming tot lid van verdienste.

Zachtjes mijmeren over de titel
Uit liefde voor handbal gescheiden van tafel en bed