Hellas gaat weer trainen! Informatie – Jeugd 13 t/m 18 jaar

Hellas gaat weer trainen! Informatie – Jeugd 13 t/m 18 jaar

Afgelopen week kondigde het kabinet aan dat kinderen tot en met 18 jaar weer mogen sporten onder de gestelde voorwaarden. Graag maken wij u hierbij deelgenoot van het protocol dat Hellas is voornemens te hanteren om de trainingen weer op kunnen starten.

Hellas volgt het protocol dat gesteld is vanuit het NHV. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen die van toepassing zijn voor ons sportpark en vanuit de Gemeente Den Haag. Samengevat betekent dit de volgende regels.

Let op! De gemeente Den Haag controleert het sportpark en onze handelingen en deelt boetes uit waar nodig. Zorg dus dat je de instructie met je kind hebt doorgenomen voordat hij/zij richting de training komt. Op de training zullen ze nogmaals herhaald worden door de aanwezig trainers.

Algemene voorwaarden

 • De trainingen zullen na het akkoord aanvangen op het sportpark aan de Laan van Poot;
 • De trainingen vinden buiten plaats, op een van de twee kunstgrasvelden welke Hellas permanent huurt van de gemeente;
 • Het geven van trainingen en het volgen van trainingen gebeurt op vrijwillige basis;
 • Wij vragen alle deelnemers thuis te blijven die een van de volgende symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Wij vragen iedereen thuis te blijven wanneer iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind en de trainer weer sporten en naar buiten;
 • Wij vragen iedereen thuis te blijven als iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat iemand tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet hij/zij thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • We houden ten alle tijden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten het huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Wij hoesten en niesen in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Het toiletgebouw blijft dicht. Iedereen dient voor de training thuis naar het toilet te gaan;
 • We vragen iedereen voor de training thuis de handen te wassen met water en zeep (minimaal 20 seconden). Op Hellas wassen we de handen nogmaals met door de club verstrekte handgel;
 • Ook na de training wassen we de handen met handgel. We vragen iedereen thuis opnieuw de handen te wassen.;
 • Ook de douches zijn gesloten, we douchen thuis. 
 • We vermijden het aanraken van het gezicht;
 • We schudden geen handen;
 • We komen niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en gaan direct daarna naar huis.


De sportaccomodatie

 • Het NHV protocol stelt dat wij een coördinator aanwijzen die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente. HV Hellas heeft als coördinator: Bernadette van der Linden en Bianca Rouwenhorst aangewezen. Hij/zij is bereikbaar onder nummer 06-20607930 en 0640994262.
 • Tijdens de training zijn EHBO materialen en een AED beschikbaar;
 • Tijdens elke training is een corona-verantwoordelijke aanwezig (herkenbaar aan een hesje);
 • De trainers worden geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • De regels van de locatie worden gecommuniceerd met de trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En zijn zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 • De hygiëneregels hangen we op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
 • We zorgen op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. We houden de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • We zorgen voor een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen zodat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • We houden de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. 
 • We zorgen voor voldoende handgel en desinfectiemiddelen voor de materialen;
 • We stemmen met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

Algemene regels voor de trainers

 • Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • Help de kinderen om de regels goed uit te voeren. Spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
 • Een trainingsgroep bevat maximaal 14 spelers en 2 trainers op 1 veld. 
 • Mocht er een bal op het gezicht van iemand komen, eerst desinfecteren daarna kan er verder gespeeld worden. 
 • Een trainer mag enkel oefeningen voordoen met zijn/haar eigen bal. Fysiek contact met de handballen van de jeugd is niet gewenst. 

Algemene regels voor de sporters

 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Algemene regels voor de ouders en verzorgers 

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Stem met je kind en de trainer je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Reis alleen met jouw kind(eren);
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.


Trainingsschema

 • HV Hellas heeft een trainingsschema opgesteld waarin elke groep 2 keer per week een uur kan trainen;
 • Tussen de trainingen zit een kwartier wisseltijd. Tijdens het wisselen komen de groepen elkaar niet tegen.

Operationeel plan Jeugd 13 jaar t/m 18 jaar:

 • Kinderen fietsen zelfstandig naar de training. Als ouders meefietsen, stoppen zij voor het hek.
 • Als ouders kun kinderen met de auto brengenen, leveren zij de kinderen 5 minuten voor aanvang van de training op de parkeerplaats af.
 • Kinderen lopen of fietsen zelfstandig naar de training.
 • Tijdens het lopen of fietsen houden zij 1.5 meter afstand van elkaar
 • Kinderen zijn al omgekleed, hebben een eigen bidon (met naam) en een eigen bal (met naam) 
 • Vanuit Hellas wordt gezorgd voor handgel. Aan het begin en eind van de training wassen alle kinderen hun handen en de handbal. 
 • De trainingsoefeningen worden zo opgezet dat er altijd 1.5 meter tussen de kinderen zit (maximaal 12 kinderen).
 • Als de training klaar is, lopen de kinderen LINKSOM de atletiekbaan naar de parking. De nieuwe groep wordt niet gekruist. (Tenzij er geen nieuwe groep meer komt)
 • Tussen de trainingen door is een kwartier ingepland voor de groepswissel
 • Ouders komen niet op het terrein van het sportpark
 • De trainers hebben de mobiele nummers van de ouders paraat in geval van blessures/calamiteiten
 • De trainers beschikken over materiaal. Dit wordt na elke training schoongemaakt (hesjes gewassen, pionnen gepoetst)
 • Als de kinderen op de parkeerplaats aankomen, gaan zij direct naar huis. Ouders en kinderen blijven niet hangen.
 • Er mag overgegooid worden, de ballen moeten van te voren worden gedesinfecteerd en na de training ook direct worden gedesinfecteerd. 
 • We zorgen dat de materialen die we gebruiken geen besmettingshaard kunnen vormen (bijv. hesjes of de bekende patatjes).
 • Ander trainingsmateriaal (bijv. pionnen) wordt alleen door trainer aangeraakt. Hij/zij draagt hierbij handschoenen.
 • Hellas is verantwoordelijk voor desinfectie materiaal. Niet alleen voor handen maar ook voor materialen.
 • Controle op desinfectie voor, tijdens en na training is onder verantwoordelijkheid trainer.
THIERRY VAN ZUNDERT: ‘LATEN ZIEN HOE GOED WIJ ALS HELLAS HANDBALLEN’
Hellas gaat weer trainen! Informatie - Jeugd t/m 12 jaar