Hellas gaat weer trainen! Informatie – Jeugd t/m 12 jaar

Hellas gaat weer trainen! Informatie – Jeugd t/m 12 jaar

Afgelopen week kondigde het kabinet aan dat kinderen tot en met 18 jaar weer mogen sporten onder de gestelde voorwaarden. Graag maken wij u hierbij deelgenoot van het protocol dat Hellas is voornemens te hanteren om de trainingen weer op kunnen starten.

Hellas volgt het protocol dat gesteld is vanuit het NHV. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen die van toepassing zijn voor ons sportpark en vanuit de Gemeente Den Haag. Samengevat betekent dit de volgende regels.

Lees hier alles over het sporten bij Hellas voor de jeugd tot en met 12 jaar.

Let op! De gemeente Den Haag controleert het sportpark en onze handelingen en deelt boetes uit waar nodig. Zorg dus dat je de instructie met je kind hebt doorgenomen voordat hij/zij richting de training komt. Op de training zullen ze nogmaals herhaald worden door de aanwezig trainers.

Algemene voorwaarden

 • De trainingen zullen na het akkoord aanvangen op het sportpark aan de Laan van Poot;
 • De trainingen vinden buiten plaats, op een van de twee kunstgrasvelden welke Hellas permanent huurt van de gemeente;
 • Het geven van trainingen en het volgen van trainingen gebeurt op vrijwillige basis;
 • Wij vragen alle deelnemers thuis te blijven die een van de volgende symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Wij vragen iedereen thuis te blijven wanneer iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind en de trainer weer sporten en naar buiten;
 • Wij vragen iedereen thuis te blijven als iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat iemand tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet hij/zij thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • We houden ten alle tijden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten het huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Wij hoesten en niesen in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Het toiletgebouw blijft dicht. Iedereen dient voor de training thuis naar het toilet te gaan;
 • We vragen iedereen voor de training thuis de handen te wassen met water en zeep (minimaal 20 seconden). Op Hellas wassen we de handen nogmaals met door de club verstrekte handgel;
 • Ook na de training wassen we de handen met handgel. We vragen iedereen thuis opnieuw de handen te wassen.;
 • Ook de douches zijn gesloten, we douchen thuis. 
 • We vermijden het aanraken van het gezicht;
 • We schudden geen handen;
 • We komen niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en gaan direct daarna naar huis.

De sportaccomodatie

 • Het NHV protocol stelt dat wij een coördinator aanwijzen die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente. HV Hellas heeft als coördinator: Bernadette van der Linden en Bianca Rouwenhorst aangewezen. Hij/zij is bereikbaar onder nummer 06-20607930 en 0640994262.
 • Tijdens de training zijn EHBO materialen en een AED beschikbaar;
 • Tijdens elke training is een corona-verantwoordelijke aanwezig (herkenbaar aan een hesje);
 • De trainers worden geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • De regels van de locatie worden gecommuniceerd met de trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En zijn zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 • De hygiëneregels hangen we op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
 • We zorgen op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. We houden de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • We zorgen voor een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen zodat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • We houden de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. 
 • We zorgen voor voldoende handgel en desinfectiemiddelen voor de materialen;
 • We stemmen met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

Algemene regels voor de sporters

 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Algemene regels voor de ouders en verzorgers 

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Stem met je kind en de trainer je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Reis alleen met jouw kind(eren);
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Trainingsschema

 • HV Hellas heeft een trainingsschema opgesteld waarin elke groep 2 keer per week een uur kan trainen;
 • Tussen de trainingen zit een kwartier wisseltijd. Tijdens het wisselen komen de groepen elkaar niet tegen.

Operationeel plan Jeugd t/m 12 jaar:

 • Kinderen worden door de ouders op de parkeerplaats voor het hek afgeleverd (5 minuten voor aanvang van de training)
 • De trainer haalt de kinderen op. De trainer staat bij de atletiekbaan, de kinderen lopen naar de trainer
 • De trainer houdt altijd 1,5 meter afstand tot de kinderen
 • Kinderen zijn al omgekleed, hebben een eigen bidon (met naam) en een eigen bal (met naam)
 • Er is tijdens de training geen mogelijkheid tot het gebruiken van het toilet.
 • Vanuit Hellas wordt gezorgd voor handgel. Aan het begin en eind van de training wassen alle kinderen hun handen
 • Tijdens de training kunnen de kinderen het gewone handbalspel uitoefenen
 • Als de training klaar is, lopen de kinderen met de trainer LINKSOM de atletiekbaan naar de parking. De nieuwe groep wordt niet gekruist.
 • Tussen de trainingen door is een kwartier ingepland voor de groepswissel
 • Ouders komen niet op het terrein van het sportpark
 • De trainers hebben de mobiele nummers van de ouders paraat in geval van blessures/calamiteiten
 • De trainers beschikken over materiaal. Dit wordt na elke training schoongemaakt (hesjes gewassen, pionnen gepoetst)
 • Als de kinderen op de parkeerplaats aankomen, gaan zij direct naar huis. Ouders en kinderen blijven niet hangen.
Hellas gaat weer trainen! Informatie - Jeugd 13 t/m 18 jaar
UBBO STARRENBURG: ‘IEDEREEN WAS AANGESLAGEN DOOR VERTREK FERNANDO’