RIVM – Corona Virus

RIVM – Corona Virus

Een mededeling uit het bestuur:

Beste leden en ouders,

U heeft ongetwijfeld de berichtgeving over het Coronavirus op de voet gevolgd. Ook Hellas doet dit en wij volgen de adviezen van het RIVM, de WHO en de GGD.

Wij vragen u alert te zijn op verschijnselen als koorts en hoesten bij uw kind. Wij willen u vragen om in die gevallen met uw huisarts te overleggen en indien er twijfel is uw zoon of dochter thuis te houden. Dit geldt zeker als u de laatste tijd in een van de risicogebieden (bijvoorbeeld Noord-Italië) bent geweest.

Wij volgen op dit moment de adviezen die u ook al in de media hebt kunnen lezen:
•       handen regelmatig wassen;
•       hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
•       gebruiken van papieren zakdoekjes en die na gebruik meteen weggooien;
•       neus, mond en gezicht zo min mogelijk  aanraken.
We hopen u voor nu zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd.

Als het door ontwikkelingen nodig lijkt andere maatregelen te treffen, dan hoort u dat van ons.

Geen play-offs voor Hellas
Jaarlijkse paddentrek is begonnen