Stichting Sporthal Hellas

Stichting Sporthal Hellas

Twee weken geleden heb ik a.i. het voorzitterschap van de Stichting Sporthal Hellas van Arjan overgenomen. We, Robert van Zuilen (penningmeester), Frits Rotteveel (secretaris) en ik, hebben toen gelijk met een grote groep mensen om tafel gezeten om een vliegende start te maken. Loek van Bergen en Henegouwen en Charley Beekhuizen zijn begonnen met het maken van een inventarisatie van de staat van onderhoud van de hal (fysiek en attributen die aanwezig zijn). Zij worden daarbij ondersteund door Dave Oregano (Tribouw) en Jorgen de Groot (Agona – elektriciteit). Verder gaan Fred Berendsen en Brandon Hofstra een goede communicatielijn voor de hal opzetten, zodat er meer en betere informatie over de hal op de website te vinden zal zijn. En er zijn nog een aantal enthousiastelingen die hebben aangegeven te willen ondersteunen bij het beheer van de hal (Frans Budding, Jaap Visscher).

Ik ben erg gelukkig dat zoveel Hellenen opstaan om te helpen, want een goede hal daar worden we allemaal beter van! Dat betekent niet dat binnen een dag alle knelpunten zijn opgelost, maar er wordt nadrukkelijk nu gekeken naar:

– het dak in verband met de voortdurende lekkages;

– de toiletten, die niet optimaal functioneren;

– de ventilatie in de kleedkamers ter voorkoming van schimmels;

– de inventaris, die op onderdelen niet meer compleet is;

– de verlichting, die op punten onderhoud behoeft;

– de tribunes, die te allen tijde veilig en comfortabel moet zijn

– de geluidsinstallatie, zodat we kunnen omroepen tijdens de wedstrijden.

Jullie zien: het is een hele waslijst en de uitdaging is dus groot. Dat betekent dat we alle hulp kunnen gebruiken. Bestuurlijk, omdat ik het echt ad interim doe en er naast de voorzittersrol ook verdere versterking noodzakelijk is. Maar ook ‘handen aan het bed/de hal’ zijn nodig. Wil je helpen, schroom dan niet om dat kenbaar te maken. Helpen kan natuurlijk, omdat je kennis hebt van daken, spanten, elektriciteit, maar ook als je gewoon een keer wilt helpen om schoon te maken.

Daarbij moeten we ook op zoek naar nieuwe huurders, voor als de HALO vanaf 1 juli niet meer aanwezig zal zijn. De hal staat dan overdag gewoon LEEG. Wil je hem huren, heb je kennissen die dat willen of ken je een organisatie die op zoek is naar zaalruimte (evt. met gebruik van de clubtent)? Meld je dan….wij hebben de ruimte, dus we komen graag in gesprek met organisaties/mensen die de hal zouden willen gebruiken.

We vragen daarnaast van jullie allemaal om elke keer als je er bent ook zorgvuldig met de hal om te gaan: leg spullen terug waar je ze vandaan hebt gehaald, neem geen drinken en versnaperingen mee de hal in en laat geen zaken slingeren in de hal. Zo dragen we allemaal een steentje bij aan onze eigen hal.

Ik zal jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen aangaande de hal. Als je opmerkingen of klachten hebt, geef die dan door. Wij doen met elkaar ons uiterste best om het goed te doen, maar soms zien we dingen over het hoofd. Meldingen kunnen naar hellas@handbal.nl.

Dank jullie wel,

Anneke van Zanen-Nieberg

Hellas terug naar de top
Activiteiten 4/5 februari