Yes! Vanaf vandaag zijn de maatregen versoepeld

Yes! Vanaf vandaag zijn de maatregen versoepeld

Goed nieuws, want er mag weer volop getraind worden aan de Laan van Poot! Na de ontvangst van de maatregelen van het NHV en overleg met Gemeente Den Haag heeft HV Hellas goedkeuring gekregen om weer te starten. Er is druk gewerkt aan de nieuwe protocollen en het nieuwe trainingsschema.

Dit heeft voornamelijk invloed hebben op de senioren. Zij mogen vanaf 1 juli weer, met contact en met de volledige groep binnen trainen. Onderstaand vind je de protocollen.

Let op! De kleedkamers zijn open voor het omkleden, maar er mag hier niet gedoucht worden!

Afspraken sporters inzake binnen trainen per 1 juli 2020

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis;
 3. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 4. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;
 5. Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 6. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 7. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 8. Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 9. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, sporthalbeheerders en bestuursleden;
 10. Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 11. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Afspraken trainers/begeleiding inzake binnen trainen per 1 juli 2020

 1. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht,
 2. Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 3. Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 4. Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 5. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben;
 6. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is.
 7. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 8. Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 9. Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 10. Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
 11. Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 12. Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 13. Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat 18 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 14. Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook op de bank;
 15. Douchen wordt thuis gedaan;
 16. Desinfectiemateriaal is aanwezig en wordt gebruikt;
 17. Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan;
 18. Geen ouders of publiek aanwezig bij trainingen of wedstrijden.
Overlijdensbericht - Hein Vrolijk, een echte Helleen
DE OPMERKELIJKE KLIK TUSSEN MAARTEN ROESTENBURG EN HELLAS AMSTERDAMSE BRAVOURE GEMENGD MET HAAGSE BLUF